adimen-urritasun

1
adimen-urritasun > deficiencia mental (6 testuinguru)
eu testuak es testuak
Adimen-urritasuna duten pertsonek atzeratasun psikomotorra eta mimikaren nahiz keinuen bidez adierazteko gaitasun urria dituzte, eta ideiagintza urria erakusten du horrek. En las personas con deficiencia mental, se observa un retraso psicomotor y una pobreza mí­mica y gestual que muestra una ideación pobre.

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

Garun-paralisia, adimen-urritasuna eta, modu berezian, gizarte-erlazioei eragiten dielako, autismoa. parálisis cerebral, deficiencia mental, y de forma especial por lo que afecta a las relaciones sociales, el autismo.

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

Ageriko asaldurekin geratzen dira, eta burukoa erotasunarekin lotzen dute, lehen ez baitzituzten adimen-urritasuna eta buru-eritasuna bereizten. Se quedan con las alteraciones visibles, y asocian lo mental con la locura, porque antes no se distinguía entre deficiencia mental y enfermedad mental.

Materiala: Ezintasuna

Adimen-urritasuna, buru-urritasuna, adimen-atzerapena... Deficiencia mental, disminución psí­quica, retraso mental...

Materiala: Ezintasuna

Adimen-atzerapenari buruzko elkarte amerikarra (duela gutxi arte adimen-urritasunari buruzkoa deitzen zen) adimen-atzerapenarekin eta harekin loturiko beste minusbaliotasun batzuekin kezkatutako pertsonez eta adituez osatutako erakunderik zaharrena da (1876an sortua). La Asociación Americana sobre Retraso Mental (denominada hasta hace pocos años Asociación Americana sobre Deficiencia Mental, AAMD) es la organización más antigua (data de 1876) formada por profesionales y por otras personas preocupadas con el tema del retraso mental y de otras discapacidades relacionadas.

Materiala: Ezintasuna

Adimen-urritasun maila Grado de deficiencia mental

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa