voltaje

1
tentsio > voltaje (8 testuinguru)
eu testuak es testuak
Alarma faltsuak jotzen ditu tentsio-aldaketekin Da falsas alarmas con variaciones de voltaje

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Aplikatutako tentsioa (Volt) Voltaje aplicado (Voltios)

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Erresistentziaren kasuan, tentsioarekin gertatutakoaren alderantzizkoa daukagu. Con la resistencia ocurre a la inversa que con el voltaje.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Korronte elektrikoekin lan egiten dugunean, arriskuen sorburuak dira korrontearen intentsitatea, tentsioa, erresistentzia, korronte mota, korrontearen ibilbidea, haren eraginpean egondako denbora eta erreakzionatzeko ahalmena. Cuando se trabaja con corrientes eléctricas, los riesgos proceden de la intensidad de la corriente, el voltaje, la resistencia, el tipo de corriente, la trayectoria de la corriente, el tiempo de exposición y la capacidad de reacción.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Korronte konstanteko tentsio konstantea, ez bateriakoa Voltaje cc. constante, no la de la batería

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak

Tentsio-irakurketak adierazten digu osagaira tentsio zuzena iristen den edo ez. La lectura de tensión nos indica si llega el voltaje correcto al componente.

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak

Ez aplikatu aukeratutako tartean onartutakoa baino tentsio edo intentsitate handiagoa. No aplicar más voltaje o intensidad de lo permitido en el rango seleccionado.

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak

Korronte konstanteko tentsioa; korrontea motorra martxan dagoenean soilik Voltaje cc., con corriente solo si el motor está en marcha

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak

tentsio > voltaje (51 testuinguru)
eu testuak es testuak
adibidez, prozesadoreak 8 hari izango balitu, eta hari bakoitzean tentsio horietako edozein aplikatuko balitz, sistemak elektrikoki 00000000 eta 99999999 arteko edozein zenbaki adieraziko luke. Si el procesador dispusiera de 8 hilos por ejemplo, y en cada uno se pudiera aplicar cualquiera de esos voltajes, el sistema ya podría representar eléctricamente cualquier número del 00000000 al 99999999.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

pila baten tentsioa hilabete batean zehar, baso batean mende batez bizi izandako otsoen kopurua; uhin baten potentzia elektromagnetikoa frekuentzia-hein batean, lursail baten altuera itsas mailarekiko eta abar. el voltaje de una pila a lo largo de un mes, el número de lobos de un bosque a lo largo de un siglo, la potencia electromagnética de una onda en un rango de frecuencias, la altura de un terreno sobre el nivel del mar, etc.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Kable baten tentsioa 100 segundotan Voltaje en un cable a lo largo de 100 segundos

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Tentsioa (V) Voltaje (V)

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Elikatze-tentsiorako, erabili 6.9 taulakoak. Para los voltajes de alimentación utilizar los de la Tabla 6.9.

Materiala: Informatika-ekipoen eta -sistemen arkitektura

I/Oren tentsioa: Voltaje de I/O:

Materiala: Informatika-ekipoen eta -sistemen arkitektura

I/Oren tentsioa askotan ahazten dute OverClocking teknika aplikatzen dutenek, bereziki plaka nagusi askok tentsio hori aldatzeko aukerarik ez dutelako ematen. El voltaje de I/O es olvidado habitualmente por las personas que hacen OverClocking, especialmente porque no muchas placas base permiten cambiarlo.

Materiala: Informatika-ekipoen eta -sistemen arkitektura

Baina I/Oren tentsioa funtsezkoa izan daiteke bus-abiadura handiagoa lortzeko. Sin embargo, el voltaje de I/O puede ser de crucial importancia cuando se trata de obtener la velocidad de bus más elevada.

Materiala: Informatika-ekipoen eta -sistemen arkitektura

Zenbait kasutan, I/Oren tentsioa aldatzeak bus-abiadura maiztasun altuagoan egonkortzen lagun dezake. En algunos casos, aumentar el voltaje de I/O puede ayudar a estabilizar la velocidad del bus en la frecuencia más alta.

Materiala: Informatika-ekipoen eta -sistemen arkitektura

Tentsio-balioak: Valores del voltaje:

Materiala: Informatika-ekipoen eta -sistemen arkitektura