volante

1
bolante > volante (23 testuinguru)
eu testuak es testuak
Eragin ibilgailuaren barruan dagoen palankari; ohiko moduan, bolantearen azpian egoten da, ezkerraldean. Acciona la palanca situada en el interior del vehículo, generalmente debajo del volante en la parte izquierda.

Materiala: Ostalaritza

Oreka itzazu gurpilak bolantean edo karrozerian bibrazioak sumatzen badituzu abiadura jakin batzuetan zoazela. Equilibra las ruedas cuando percibas vibraciones en el volante o en la carrocería a determinadas velocidades

Materiala: Ostalaritza

Direkzioaren bolantea Volante de la dirección.

Materiala: Ostalaritza

Bolantearen biraren eta gurpilen biraren arteko desmultiplikazioa 12:1etik 24:1era bitartekoa da. La desmultiplicación entre el giro del volante y el giro de las ruedas se encuentra entre 12:1 y 24:1.

Materiala: Ostalaritza

Adibidez, bolantea 360º biratzen badugu eta gurpilak 18º biratzen badira, desmultiplikazioa 360:18 izango da, hau da, 20:1. Por ejemplo, si giramos el volante 360º y las ruedas giran 18º la desmultiplicación que tenemos es de 360:18, o lo que es lo mismo, 20:1.

Materiala: Ostalaritza

Bolantea eta direkzioaren engranajea lotzen dituen elementua da. Es el elemento de unión entre el volante y el engranaje de la dirección.

Materiala: Ostalaritza

Ardatz nagusia, bolantearen errotazioa direkzioaren engranajera transmititzeko. Un eje principal, que transmite la rotación del volante al engranaje de dirección.

Materiala: Ostalaritza

Sistemari olio-presioa ematen dio; presioa motorraren bira kopuruaren eta bolantearen biraren arabera aldatzen duen erreguladore bat izaten du. Es la encargada de suministrar presión de aceite al sistema incorpora un regulador que varía la presión en función del número de revoluciones del motor y del giro del volante

Materiala: Ostalaritza

Bolantea erdiko posizioan baldin badago, kremaileraren zilindroaren bi aldeetako presioak konstanteak eta berdinak dira, eta olioa depositura itzultzen da. Si el volante se encuentra en la posición central las presiones en las dos caras del cilindro de la cremallera son constantes e iguales y el aceite retorna al depósito.

Materiala: Ostalaritza

Bolantea biratzen dugunean, banagailuak alde baterako igarobidea irekitzen du eta olio-presioak zilindroa bultzatzen du guk nahi dugun noranzkoan; orduan, zilindroaren beste aldea irekitzen da itzulerarantz. Cuando giramos el volante el distribuidor abre el paso hacia un lado permitiendo que la presión de aceite empuje el cilindro en el sentido deseado y abriendo el otro lado del cilindro hacia el retorno.

Materiala: Ostalaritza

2
bolante > volante (19 testuinguru)
eu testuak es testuak
Cristobal Balenciaga traje jakadunengatik eta egitura ederreko berokiengatik egin bazen ere ospetsua, parpailazko soineko ederren maisu handia izan zen. Soineko haien teknikak, arintasunak, soiltasunak, gaur egun oraindik ere amets eginarazten digute. Bolante hain arinek, inkrustazio ia ikusezin horiek, goretsi egiten dute parpaila eta horiexek eman diote gaur egun duen izena eta ospea. Balenciagak talentu ohiz kanpokoaz landu zituen bere soineko guzti-guztiak, bai guipure parpailen bitartez -beteagoak baina diseinu grafikoagokoak-, bai tul finen edo Chantilly parpaila arinaren bitartez. Conocido por sus trajes de chaqueta y sus abrigos de tan bella construcción, Cristóbal Balenciaga fue también el maestro indiscutible de maravillosos vestidos de encaje. La técnica, la ligereza, la simplicidad que desplegaban, hacen aún soñar. Esos volantes tan ligeros, esas incrustaciones casi invisibles sublimaban el encaje y le atribuyeron el reconocimiento del que goza. Ya sea mediante el encaje, más cargado en el diseño pero más gráfico, o mediante el tul vaporoso o el encaje Chantilly tan ligero, Balenciaga trató cada uno de sus vestidos con un talento extraordinario.

Materiala: Ehungintza liburuak

Dantzarako soinekoa -gaueko soineko bat da, izatez, orkatilarainokoa edo motzagoa- 1950eko hamarraldian prentsak sortutako kategoria bat izan zen, eta gonaren luzera du ezaugarri nagusia. Era horretara, gerri baxuko soineko -gerruntzeak (65. or. il.) oso gona izurduna du, eta Nylonezko bolante zurrun txiki baten gainean dago muntatua, zabaltasun handiagoa hartzeko. Gauerako, tul eta parpaila ugari. Jostunari ehunak nahastea gustatzen zitzaion, zetazko ehunak eta tula, edo satina eta parpaila, esaterako ijito soineko ospetsuetarako. 1920ko Art Deco-ren antzera, Balenciagak multzo horiek beroki batekin, jaka batekin, lepo batekin edo bolero batekin bateratzen ditu, eta tulez edo parpailaz egiten ditu. Aipatzekoa da altuera berekoak ez diren bi bolantez osatutako lepoa, Francisco de Zurbaran margolariak San Buenaventura Lyongo Kontzilioan margolanean irudikatutako lekaideek duten kaputxa gogorarazten duena. 1951. urteaz geroztik, Balenciagak jantzi-osagarri bereziak sortu zituen, hala nol El vestido de baile -en realidad se trata de un vestido de noche hasta los tobillos o más corto- fue una categoría creada por la prensa en los años 1950, y se caracteriza por la longitud de la falda. Así, el vestido-corpiño (il. p. 65) de talle bajo, tiene una falda muy fruncida, montada sobre un pequeño volante rígido de Nylon, destinado a acentuar la amplitud. Para la noche, tul y encaje abundante. Al modisto le gusta combinar telas, tejido de seda y tul, o satén y encaje, como para sus famosos vestidos gitanos. Como en el Art Déco de los años 1920, Balenciaga combina estos conjuntos con un abrigo, una chaqueta, un cuello, un bolero, confeccionados con tul o incluso con los mismos encajes. Cabe destacar el cuello formado por dos volantes de altura desigual cuyo corte evoca la capucha que llevan los religiosos representados por el pintor Francisco de Zurbarán en su cuadro San Buenaventura en el concilio de Lyorí'. A partir de 1951, Balenciaga crea prendas - accesorios originales como

Materiala: Ehungintza liburuak

1930etik 1968ra bitartean, aldatu egin ziren parpailetako osagaiak. Hasierako marrazki txikietako vermiccelles ondoren, fabrikatzaileak, gerraren ondoren, XIX. mendeko lanetan inspiratu ziren, Chantilly-ko parpailetan bereziki. Apaingarri begetal bateko arrosa bakartu edo sortekin batera, margaritak, pentsamendu handiak eta gari galburuak ikusten dira; eta osagai exotikoak eransten zaizkie horiei, hala nola peonia eta koloretako irudizko loreak, ohikoak XVIII. mendean. Zenbait pieza fin "modaz" baliatzen dira, esaterako XVIII. mendean: sareak, lore bihotzak, asko aldatzen dira batzuetatik besteetara. Diseinu berezien artean aipatzekoak dira dantzari bikoteak, "petits marquis", XVIII. mendeko jantziez apainduak (49. or. il.). Dekoratu horien multzoa soro, hostotza edo girlanda moduan jartzen ziren tradizioz. Motiboak ugaltzea izan zen azken bi hamarraldietan parpailen bilakaera estilistikoaren ezaugarri nagusia. Balenciaga maisu bat da kolorearen artean eta gustukoen ditu "...tauromakia Desde los años 1930 hasta 1968, los motivos de encaje evolucionan. Tras los vermicelles de pequeños dibujos del principio, los fabricantes se inspiran tras la guerra en los trabajos del siglo XIX, en particular en los encajes Chantilly. Junto a las rosas aisladas o en ramo de un decorado vegetal, se aprecian margaritas, grandes pensamientos y espigas de trigo: también se introducen ciertos motivos exóticos como la peonía y flores imaginarias de colores, habituales en el siglo XVIII. Algunas piezas refinadas se benefician de las "modas", como en el siglo XVIII: los motivos de redes, corazones de flores, difieren, unos de otros. Entre los diseños excepcionales, caben destacar las parejas de bailarines "'petits marquis" con trajes del siglo XVIII (il. p. 49). El conjunto de estos decorados se disponía tradicionalmente en forma de siembra, follaje o guirnaldas. La evolución estilística de los encajes se manifiesta a través del aumento de los motivos a lo largo de las dos últimas décadas. B

Materiala: Ehungintza liburuak

Kat. 48. - Koktelerako soineko honen zetazko hondoa bi bolantetan amaitzen da eta bolante bakarreko tunika batez estalita dago, 1967. Cat. 48 - Ei fondo de seda de este vestido de cóctel termina con dos volantes y está recubierto por una túnica con un volante, 1967.

Materiala: Ehungintza liburuak

Kat. 45. - Koktelerako soinekoaren bolante baten atzealdearen xehetasuna. Bolanteari bolumena emateko, zurdazko zinta bat edo bat baino gehiago josten zitzaizkion bolanteari. Cat. 45 - Detalle del reverso de un volante de un vestido de cóctel. Para dar volumen al volante se cosían al revés una o varias cintas de crin.

Materiala: Ehungintza liburuak

Kat. 25/26. - Artxiboko argazkia eta tailerraren krokisa: Chantillyko koktelerako jantzi sorta, 1964. Izurrei esker, bolanteek bolumen handia dute. Cat. 25/26 - Foto de archivo y croquis de taller: conjunto de cóctel de Chantilly, 1964. Gracias a los fruncidos, los volantes tienen mucho volumen.

Materiala: Ehungintza liburuak

1941 Gona estuak behealdean, drapeatuak gerrian, gaueko soinekoak "soleil" motako tolesekin. Gona zabala, bizkarraldean bildua. Upelaren linea, galtza-gona. Parpail beltzeko bolante txikiak gorputzetan. 1941 Faldas estrechas en los bajos, drapeadas en la cintura, vestidos de noche con plisado "soleil". Falda ancha recogida en la espalda. Línea bañil, falda-pantalón. Pequeños volantes de encaje negro en los cuerpos.

Materiala: Ehungintza liburuak

1942 Crepe beltzeko bi pieza, parpaila izurduneko papar-hegalarekin. Elkarren gainka jarritako hiru bolante brodatu dituzten soinekoak. 1942 Conjunto de crepé negro con solapa de encaje fruncido. Vestidos con tres volantes superpuestos bordados con encaje.

Materiala: Ehungintza liburuak

Kat. 56. - Gerruntze tolesdunak, festarako soineko honetan, 1795ean modan zen "gortina" erako gerruntzeak ekartzen ditu gogora, gona jasoek XVIII, mendeko modak eta parpaila beltzeko bolanteek Goyak margotzen zituen emakume dotoreak, 1951. Cat. 56 -El corpiño plisado de este vestido de fiesta evoca los corsés "en cortina" de moda en 1795, su falda recogida las modas del siglo XVIII, y su volante de encaje negro las vestimentas que llevaban las elegantes pintadas por Goya, 1951.

Materiala: Ehungintza liburuak

esKUINEAN: Kat. 45 - Baby doll soinekoaren itzulera 1964an. Satinezko zinta bizkarraldean bolantearen azpian ezkutatzen da eta aurrealdean agertzen da berriro, bularrean lotzeko. A LA DERECHA: Cat. 45 - Reaparición en 1964 del vestido baby doll. Una cinta de satén oculta en la espalda bajo un volante reaparece en la parte delantera y se anuda sobre el pecho.

Materiala: Ehungintza liburuak