visualizador

1
bistaratzaile > visualizador (4 testuinguru)
eu testuak es testuak
Alt= Oraindik testu soilentzako bistaratzaileak zeudenean finkatu zen aukera. Alt= Es la alternativa que se estableció cuando todavía existían visualizadores de solo texto.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Erabiltzaileek testuinguruaren informazioa ere galtzen dute orriaren zati bat besterik ezin dutenean ikusi, orrira hitzez hitz sartzen direlako (ahots-sintetizagailuekin edo ), edo sekzioz sekzio (bistaratzaile txikiekin edo pantaila-handitzaileekin) sartzen direlako. Los usuarios pierden también información del contexto cuando sólo pueden visualizar una parte de la página, tanto porque acceden a la página palabra por palabra (con sintetizadores de voz o ), o de sección en sección (visualizadores pequeños o magnificadores de pantalla).

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Testua ahots-sintetizadoreek edo interpreta dezakete, eta ikusteko moduan aurkez daiteke (hainbat tamainatan) ordenagailuko eta paperezko bistaratzaileetan. El texto puede ser interpretado por sintetizadores de voz o y puede ser presentado visualmente (en varios tamaños) en visualizadores de ordenador y papel.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Ondoko egiaztapen-puntu hauek taula entzumen-bitartekoak (adibidez, pantaila-irakurgailua edo PC automobila) erabiliz eskuratzen duten pertsonei egiten diete mesede zuzenean, edo aldi bakoitzean orriaren zati bat soilik bistaratzen dutenen mesederako (erabiltzaile itsuak edo ikusmen urrikoak, entzumen-gailu bat edo braille gailu bat erabiltzen dutenak, edo bistaratzaile txikiak dituzten gailuen erabiltzaileak, etab.). Los siguientes puntos de verificación beneficiarán directamente a las personas que accedan a la tabla por medios auditivos (por ejemplo un lector de pantalla o un PC automóvil), o a aquéllos que sólo visualicen una parte de la página cada vez (por ej. los usuarios ciegos o de escasa visión que utilicen un sistema auditivo o un dispositivo braille u otros usuarios de

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak