vigor

1
indar > vigor (33 testuinguru)
eu testuak es testuak
Txertatze gunea lurpean gelditzen bada sustraiak gune horren gainetik hedatuko dira (gainditzea) eta arbolaren indar garapen eta erresistentzia ezaugarriak aldatu egin daitezke. Si el punto de injerto queda enterrado emitirá raíces encima de él (franqueo) y pueden cambiar las características de vigor desarrollo y resistencia del árbol

Materiala: Nekazaritza

Indarra. Vigor.

Materiala: Nekazaritza

Oro har, landareari indar handia ematen diote. Confieren en general a la planta un gran vigor

Materiala: Nekazaritza

Indarra: Vigor:

Materiala: Nekazaritza

txertaka baten indarrak fruta arbolak izango duen tamaina zehazten du. El vigor de un patrón nos determina el tamaño que va a tener el frutal.

Materiala: Nekazaritza

Baina indarrak arbolaren tamaina ez ezik, tamainaren ondoriozko hainbat ezaugarri ere zehazten ditu, eta hori erabakigarria izan daiteke txertaka egokia hautatzeko. Pero el vigor no sólo nos determina el tamaño del árbol, sino varias características que se derivan de él, y que pueden marcar le elección del patrón adecuado.

Materiala: Nekazaritza

era berean, indarraren arabera hautatutako txertaka jakin batzuk hautaraztea ekar dezake. puede imponer así mismo la elección de determinados patrones seleccionados en función de su vigor

Materiala: Nekazaritza

Hazitiko sagarrondoa ez da erabiltzen, gehiegizko indarra ematen duelako. El manzano franco, proveniente de semilla no se utiliza por el excesivo vigor que confiere.

Materiala: Nekazaritza

Txertaka klonalen arteko diferentzia nagusia indarra da, eta honelaxe multzokatuko ditugu (erabilienak, letra lodiz): La principal diferencia entre los patrones clonales es el vigor los agrupamos de la siguiente forma (en negrilla los más utilizados):

Materiala: Nekazaritza

Indar ertainekoak: Vigor medio

Materiala: Nekazaritza