valor nutritivo Bilatu valor nutritivo testuinguru gehiagotan

1
elikadura-balio > valor nutritivo (7 testuinguru)
eu testuak es testuak
ELIKADURA-BALIOA: VALOR NUTRITIVO:

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

Pasta-plater baten elikadura-balioa zehazteko, arrozarekin eta eltzekariekin gertatzen den bezala, oinarrizko janariaz gain, prestatzeko erabiltzen diren beste osagaiak hartu behar dira kontuan, horiek platera elikaduraren ikuspuntutik hobea edo okerragoa izatea ekartzen baitute, eta, janaria osoaren kalitatean ere, zerikusia dute. Para determinar el valor nutritivo de un plato de pasta, al igual que ocurre con el arroz y las legumbres, hay que tener en cuenta no sólo el alimento base sino los ingredientes que se adicionan en la preparación culinaria y que condicionan su mayor o menor bondad nutricional, además de su calidad alimenticia.

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

Zenbait fruitu lehorren elikadura-balioa. Valor nutritivo de algunos frutos secos.

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

Bitaminei dagokienez, beste motek baino elikadura-balio txikiagoa du, eta haren gastronomia-kalitatea ere txikiagoa da. Su valor nutritivo en cuanto a vitaminas y su calidad gastronómica es menor que en los otros tipos.

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

Prestatu eta berehala hartu behar dira; bestela, elikagaiak galdu egiten dira (hala ere, fruta oso batek baino elikadura-balio gutxiago dute). se deben consumir inmediatamente después de su preparación para evitar pérdidas de nutrientes (sin embargo su valor nutritivo es menor que el de una pieza entera).

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

Berdura eta barazkiak antzinatik izan dira gizakion dietaren zati garrantzitsu bat, bai basatiak, bai landatuak, eta ultraizozteak aukera ematen digu urte osoan zehar haren kalitate handienaz (zaporea, elikadura-balioa) baliatzeko. Las verduras y hortalizas son alimentos que han constituido una parte importante de la dieta del ser humano desde tiempos remotos, tanto en estado silvestre como cultivadas y la ultracongelación permite disfrutar de su máxima calidad (sabor, valor nutritivo) todo el año.

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

Haien elikadura-balioa bitaminak, mineralak eta zuntza izatean datza. Son alimentos cuyo valor nutritivo radica en la presencia de vitaminas, minerales y fibra.

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

2
nutrizio balio > valor nutritivo (7 testuinguru)
eu testuak es testuak
Era berean, kalitateak berekin dakar osasungarritasuna, hau da, eragin toxikorik eza, hala nola edukietan behar ez diren substantzia naturalak mugatzea (nitratoak eta glikoalkaloideak), produktu fitosanitarioen gehieneko hondakin mugak errespetatzea, eta nutrizio balioari eustea, hau da, osagaiak zaintzea kaloria, proteina, nahitaezko aminoazido bitamina, gatz mineral oligoelementu eta abarrei dagokienez. Asimismo, la calidad supone la sanidad es decir, la ausencia de cualquier acción tóxica, como limitación en los contenidos de sustancias naturales indeseables (nitratos y glicoalcaloides), respeto de los límites máximos de residuos de productos fitosanitarios, así como el valor nutritivo, es decir, la composición en términos de contenido en calorías, proteínas, aminoácidos indispensables, vitaminas sales minerales oligoelementos etc.

Materiala: Nekazaritza

Batez ere nutrizio balio handiko jateko olioa ekoizteko erabiltzen da, proportzio handian baitauzka azido linoleikoa, probitaminak eta bitamina liposolubleak (A, D eta E). Su principal destino es la producción de aceite comestible de alto valor nutritivo, pues tiene una alta proporción de acido linoleico, provitaminas y vitaminas liposolubles (A, D y E).

Materiala: Nekazaritza

Ontzearen arazo nagusia, landarea lehortu bitartean euria egitea da, euriak, disolbagarrien garbiketa dela-eta, txikitu egiten baitu bazkaren nutrizio balioa eta, gainera, nabarmen zailtzen baitu kontserbazioa El principal problema de la henificación es la lluvia durante el secado de la planta que disminuye el valor nutritivo de este forraje por lavado de solubles y ademas dificulta mucho la conservación.

Materiala: Nekazaritza

Bi elementu horiek aldatu egin dezakete, neurri handi batean, elikagaiaren nutrizio balioa Ambos elementos pueden hacer variar, en gran medida el valor nutritivo de este alimento

Materiala: Nekazaritza

belarra ontzeak baditu prozesuari berari dagozkion zailtasun batzuk; esaterako, une desegokian, belarra bildu aurretik, euria egitea, horrek kontserbazioa zailtzen baitu (usteltzeak), batez ere lekadunetan. Ondorioz bildutako belar onduaren nutrizio balioak behera egingo du. la henificación de la hierba esta sometida a las dificultades propias de este proceso es decir recibir una lluvia inoportuna antes de la recolección lo que dificulta su conservación (se generan pudriciones), especialmente de las leguminosas, lo que reducirá el valor nutritivo del heno recogido.

Materiala: Nekazaritza

Bazkaren nutrizio balioa handia da. Su valor nutritivo del forraje es alto.

Materiala: Nekazaritza

Era berean, kalitateak berekin dakar osasungarritasuna, hau da, eragin toxikorik eza, hala nola edukietan behar ez diren substantzia naturalak mugatzea (nitratoak eta glikoalkaloideak), produktu fitosanitarioen gehieneko hondakin mugak errespetatzea, eta nutrizio balioari eustea, hau da, osagaiak zaintzea kaloria, proteina, nahitaezko aminoazido bitamina, gatz mineral oligoelementu eta abarrei dagokienez. Asimismo, la calidad supone la sanidad es decir, la ausencia de cualquier acción tóxica, como limitación en los contenidos de sustancias naturales indeseables (nitratos y glicoalcaloides), respeto de los límites máximos de residuos de productos fitosanitarios, así como el valor nutritivo, es decir, la composición en términos de contenido en calorías, proteínas, aminoácidos indispensables, vitaminas sales minerales oligoelementos etc.

Materiala: Nekazaritza