valor digital

1
balio digital > valor digital (5 testuinguru)
eu testuak es testuak
Transmititzen diren datuek seinale modulatzailea osatzen dute (edozein balio digital edo analogiko; esate baterako, ahotsa); era horretan seinale analogiko bihurtzen dira, eta modulatua esaten zaio horri. Los datos que se transmiten forman la señal moduladora (valores digitales cualesquiera o analógicos, por ejemplo, voz) se transforman en una señal analógica, denominada modulada.

Materiala: Industria komunikazioak

Balio diskretu hauetako bakoitza analogikoak baino modu fidagarriagoan prozesatu eta biltegiratu daitekeen balio digital bat bezala kuantifikatzen da. Cada uno de estos valores discretos es cuantificado como un valor digital, que puede ser procesado y almacenado de forma más fiable que la analógica.

Materiala: Informatika-ekipoen eta -sistemen arkitektura

Soilik bi egoera posible erabiltzeak eragiten du balio digitalak prozesatzea eta biltegiratzea erraza izatea. El fácil procesamiento y almacenamiento de los valores digitales es debido a que únicamente utilizan dos posibles estados.

Materiala: Informatika-ekipoen eta -sistemen arkitektura

Sistemaren sarreran, bihurgailu analogikoak/digitalak jartzen dira, seinale analogikoak, prozesatu eta/edo biltegiratuko diren balio digital bihurtzeko. A la entrada del sistema se colocan convertidores analógicos/digitales, que transforman las señales analógicas en valores digitales, que serán procesados y/o almacenados.

Materiala: Informatika-ekipoen eta -sistemen arkitektura

Balio digital baten aldaketa botoi baten bitartez programatzeko, Tagname eremuan gure aldagaia sartuko dugu. En el caso de programar el cambio de un valor digital mediante un botón, en Tagname introduciremos nuestra variable.

Materiala: SCADA sistemak