tutela

1
tutoretza > tutela (6 testuinguru)
eu testuak es testuak
Adingaberen bat zerbitzuren batean sartzea edo tutoretza- edo zaintza-aldaketak. Internamiento de algún menor o cambios de tutela o guarda.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Nahiz eta tutoretza-erregimena harrerakoa edo adopzio-aurrekoa zen, bikotea oso zoriontsu zegoen, hainbat urte baitzeraman haur bat adoptatzeko zain. El matrimonio, que esperaba una adopción desde hacía años, estaba inmensamente feliz, aunque el régimen de tutela era de acogida o preadopción.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Lluí­s Reverter zentroko zuzendariak nabarmendu duen moduan: "Erakunde horrek esperientzia zabala du adingabeen tutoretzan. 1912an Katalunian sortu zen lehenengo adingabeen tutoretza zentroa izan zen. Zentro itxia izateari eta itxiturak edukitzeari duela urte asko utzi bazion ere, egunero adingabeekin lan egiten duten profesionalen iritziz, Esta institución tienen un largo historial de experiencia en tutela de menores, "ya que fue el primer centro tutelar de menores que aparición en Catalunya, en 1912. A pesar de que hace muchos años que dejó de ser un centro cerrado y vallado, los profesionales que trabajan a diario con los menores consideran que la convivencia con familias les ayuda a la inserción social", apunta el <

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Adingabea familiarengandik banantzeko beharrezkoa da kasuan parte hartzen duten talde guztiek epailea jakinaren gainean jartzea; horrela, adingabea abegi-zentroan barneratu ahal izango da eta era berean, eskumena duen aginteari (Autonomia Erkidegoetako Ongizate eta Familia Sailak) emango zaio tutoretza. Para separar un menor de su familia es necesario que todos los equipos implicados en el caso informen al juez para que autorice el ingreso del menor y a la vez permita a la autoridad competente (Departamentos o Consejerías de Bienestar y Familia de las distintas Comunidades Autónomas) asumir la tutela.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Adingabearen zaintza eta tutoretza gurasoek izanik, lanerako plan bat sinatzen da eta kasuaren segimendu zehatza egiten da, baloratzen den arte. Manteniendo la guarda y tutela del menor los padres, se firma un plan de trabajo y se realiza un seguimiento exhaustivo del caso hasta su valoración.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Adingabearen tutoretza administrazioak hartzen du bere gain, baina gurasoek mantentzen dute haren zaintza. La tutela del menor es asumida por la Administración, pero los padres mantienen la guarda.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea