trayectoria Bilatu trayectoria testuinguru gehiagotan

1
ibilbide > trayectoria (10 testuinguru)
eu testuak es testuak
c)Transmisioari esker, gidariak adierazten duen ibilbideari jarraitzen dio automobilak c)La transmisión es la encargada de hacer que el automóvil siga la trayectoria que la persona que conduce indique.

Materiala: Ostalaritza

Direkzio-sistemaren egitekoa da ibilgailuaren aurreko gurpilak bideratzea da, gidariak nahi duen ibilbidearen arabera. El sistema dedireccióntiene como misión orientar las ruedas delanteras del vehículo según la trayectoria deseada por la persona que conduce.

Materiala: Ostalaritza

Horregatik guztiagatik, ibilgailuak nahi dugun ibilbidean martxa egonkorra izan dezan, direkzio-sistemak geometria egokia izan behar du. Por todo ello, para que el vehículo mantenga una marcha estable sobre la trayectoria deseada debe tener una correcta geometría del sistema de dirección.

Materiala: Ostalaritza

Gidariak bira elementu horri eragiten dio ibilgailuaren ibilbidea aldatzeko. Es el elemento sobre el que la persona que conduce realiza el giro para modificar la trayectoria del vehículo.

Materiala: Ostalaritza

Portaera aldatu egiten da ibilbidearen arabera: El comportamiento varía según la trayectoria

Materiala: Ostalaritza

Gurpil bakoitzak dagokion bira jasoko du, ibilgailua egiten den ibilbidearen arabera. Cada rueda recibirá el giro que le corresponda, según la trayectoria que esté siguiendo el vehículo.

Materiala: Ostalaritza

Eta diferentzialari esker, ardatz bateko bi gurpilek bira desberdina jaso dezakete, kurbadun ibilbideak egin ahal izateko. Y gracias al diferencial las dos ruedas de un eje pueden recibir distinto giro para poder seguir trayectorias curvas

Materiala: Ostalaritza

Gidatzen laguntzeko sistema multzo horri «segurtasun aktiboa» esaten zaio, eta horretan funtsezkoak dira ibilgailuaren ibilbideari egonkortasunari eta konfortari eusten dieten sistemak eta lurrari «atxikita» eusten diotenak: esekidura direkzioa balaztak motelgailuak eta pneumatikoak. Este conjunto de elementos de ayuda a la conducción se denomina «seguridad activa» y en él son claves los sistemas encargados de mantener la trayectoria estabilidad y confort del coche y los que lo «unen» al suelo suspensión, dirección, frenos amortiguadores y neumáticos.

Materiala: Ostalaritza

ABS(Antilock Brake System) sistemak ibilgailuaren balazta-sistemaren gainean eragiten du, eta balaztaldian gurpilak blokeatzea saihesten du; hartara, pneumatikoek ez dute galtzadarekiko itsaspena galtzen eta gidariak ezarritako ibilbideari euts dakioke. ElABS(Antilock Brake System) actúa sobre el sistema de frenos del vehículo impidiendo el bloqueo de las ruedas en la frenada, con lo cual se evita la pérdida de adherencia de los neumáticos a la calzada y se puede mantener la trayectoria establecida por la persona que conduce.

Materiala: Ostalaritza

Sistema horietakoren bat lanean ari dela konturatzen bazara, abiadura egokitu eta erne egon beharko duzu ibilgailuaren ibilbideari eusteko. Si detectas que alguno de estos sistemas está actuando, debes adecuar velocidad y prestar atención para mantener la trayectoria del vehículo.

Materiala: Ostalaritza