toxicidad

1
toxikotasun > toxicidad (3 testuinguru)
eu testuak es testuak
Botika baten tarte terapeutikoa zera da: toxikotasun esanguratsurik agertu gabe, eragin farmakologiko egokia lortu ahal izateko botikak plasman izan behar duen kontzentrazio-tartea. Margen terapéutico de un medicamento es el intervalo de concentraciones plasmáticas necesarias para alcanzar una respuesta farmacológica satisfactoria sin que aparezca una toxicidad significativa.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Botika kantitate bat da, zeinetatik aurrera toxikotasun onartezina eragiten duen. Es la cantidad de medicamento por encima de la cual la incidencia de toxicidad puede ser considerada como intolerable.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Ikertzen ari diren botikak pertsonekin probatzen diren botikak dira. Botika horien eraginkortasun terapeutiko, profilaktiko edo diagnostikoa jakitea da proba horren helburua, eta, halaber, zenbateraino diren ez-kaltegarriak jakitea, hau da, eragin kaltegarririk ba ote duten eta toxikotasun- eta segurtasun-maila nolakoa den ezagutzea. Se consideran medicamentos en investigación las sustancias que se ensayan en seres humanos para conocer su posible eficacia terapéutica, profiláctica o diagnóstica, y también su grado de inocuidad, es decir, conocer su perfil de reacciones adversas, grado de toxicidad y seguridad.

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta