tiempo libre

1
denbora libre > tiempo libre (5 testuinguru)
eu testuak es testuak
Haurrak nahierara jolasten dira, denbora librean. Los niños juegan espontáneamente con este tipo de juego en periodos de tiempo libre.

Materiala: Jolasaren metodologia

Pertsonaren oinarrizko beharren banaketan aisialdiaren beharra agertzen da. Horrek eguneroko zereginetatik atseden hartzea eta denbora libreaz gozatzea ahalbidetzen dio. Dentro del reparto de las necesidades básicas de la persona, aparece la necesidad de ocio, que le permite descansar de los quehaceres diarios y disfrutar del tiempo libre.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Ezintasuna duen pertsonak, edozein izanik ere ezintasun hori, oinarrizko beharrak asebeteta izan behar ditu, hidratazioa eta elikadura, baita denbora libreaz osotasunean gozatzeko eskubidea ere: La persona que padece una discapacidad, cualquiera que sea ésta, necesita tener cubiertas todas las necesidades básicas, las de hidratación y alimentación, hasta el derecho a disfrutar de su tiempo libre con toda plenitud:

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Nolabaiteko autonomia duten 60 urtetik gorakoen bizikidetza eta gizarteratzea sustatzen dute. Zerbitzuen aukera zabala izaten dute (liburutegia, kafetegia, gimnasioa, ikastaroak, hitzaldiak, informazioa eta aholkularitza, ile-apaindegia, lantegiak eta abar), baita gizarte eta kulturako, aisialdiko eta denbora librerako jarduerak ere. Promueven la convivencia y la integración social de las personas mayores de 60 años con cierta autonomía, los cuales disponen de una amplia gama de servicios (biblioteca, cafetería, gimnasio, cursos, charlas, información y asesoramiento, peluquería, talleres, etc.) y actividades socioculturales y de ocio y

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Gainera, modu ludikoan sortzaile izatean bere aisialdia eta denbora librea nola bete jakingo du, eta gaitasun hori ez daukate askok gaur egun. Además, ser creativo de forma lúdica supondrá conocer cómo ocupar su espacio de ocio y tiempo libre, capacidad que muchas personas actualmente desconocen.

Materiala: Jolasaren metodologia

denbora libre > tiempo libre (3 testuinguru)
eu testuak es testuak
Batzuek denbora libre gehiago dute, eta besteek baliabide ekonomiko gehiago; biak ala biak kolektibo berriak dira, eta turismo-enpresa eta -helmugek ikertu egin ditzakete, eta haien beharrak betetzen saiatu. Unos con más tiempo libre y otros con más recursos económicos, suponen nuevos colectivos que las empresas y destinos turí­sticos pueden investigar y tratar de satisfacer sus necesidades.

Materiala: Turismo-merkatuen egitura

e)Bisitariek denbora librean ondo pasatzeko eta gozatzeko aukerak areagotzen dituzten era guztietako ikuskizun eta jarduera kultural, artistiko, kiroletako eta aisialdikoak bultzatzea. e)Estimular toda clase de atracciones y actividades culturales, artí­sticas, deportivas y recreativas, que permita el acrecimiento de la distracción y disfrute del tiempo libre de los visitantes.

Materiala: Turismo-merkatuen egitura

• Erosahalmen txikia eta bidaiatzeko denbora libre asko dute • Bajo poder adquisitivo y mucho tiempo libre para viajar

Materiala: Turismo-merkatuen egitura

denbora libre > tiempo libre (4 testuinguru)
eu testuak es testuak
Pertsona baten betebehar sozial, laneko familiako eta bestelakoetatik kanpoko denbora librea, gogobetetzen duen dibertsio batekin, zeregin batekin edo ezer egin gabe betetzen duena. Tiempo libre de una persona fuera de sus principales obligaciones sociales, laborales, familiares etc., que utiliza en una diversión ocupación o inacción que le aporta alguna satisfacción.

Materiala: Animazio turistikoa

Negozioetako, konbentzioetako, ikastaroetako bezeroak.Oso denbora libre gutxi izango dute hotelean beraz, zerbait jateko edo edateko ematen duten denborara mugatuko dira animazioak Los clientes de negocios convenciones, cursos etc.Pasarán apenas tiempo libre dentro del hotel por lo que las animaciones se limitarán al tiempo que utilicen para comer o tomarse una copa

Materiala: Animazio turistikoa

Batez ere, denbora librearekin bateratu ditzaketen jarduera eta ikuskizunak inguruetan eskain daitekeen eskaintza kulturalarekin eta aisialdikoarekin lehiatuko dena. Principalmente, actuaciones oshowsque puedan compaginar con el tiempo libre y competir con la oferta cultural y de ocio que pueda ofrecerse en los alrededores.

Materiala: Animazio turistikoa

Turista horiek denbora libre asko izango dute hotelean eta hoteletik kanpo, eta horrek aukera ematen du askotariko jarduera gehiago eskaintzeko. Estos turistas dispondrán de mucho tiempo libre en el hotel o fuera de él, lo que permite ofrecerle una mayor cantidad y variedad de actividades

Materiala: Animazio turistikoa