texto equivalente Bilatu texto equivalente testuinguru gehiagotan

1
testu baliokide > texto equivalente (14 testuinguru)
eu testuak es testuak
(Beraz, ziurtatu irudiek testu baliokideak dituztela itsuentzat, ikusmen urrikoentzat edo grafikoak ikusi ezin dituen edo ez ikustea erabaki duen edonorentzat. (Por tanto, asegure que las imágenes tienen textos equivalentes para los ciegos, los de baja visión o para cualquier usuario que no puede o ha elegido no ver los gráficos.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Erabili "alt" IMG, INPUT eta APPLET elementuetarako edo eskaini testu baliokidea OBJECT eta APPLET elementuen edukian. Utilice "alt" para los elementos IMG, INPUT y APPLET o proporcione texto equivalente en el contenido de los elementos OBJECT Y APPLET.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

1.5 Erabiltzaile-aplikazioek bezeroaren irudi-mapen esteken testu baliokidea interpretatzen duten arte, eskaini estekak testu-formatu erredundantean bezeroaren irudi-maparen zona aktibo bakoitzerako [3. lehentasuna]. 1.5 Hasta que las aplicaciones de usuario interpreten el texto equivalente para los enlaces de los mapas de imagen de cliente, proporcione enlaces en formto texto redundantes para cada zona activa del mapa de imagen de cliente [Prioridad 3].

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Horrela, edukien taula batekin lotzen duen goranzko gezi baten irudirako testu baliokidea "Joan edukien taulara" izan liteke. Así­ un texto equivalente para la imagen de una flecha ascendente que vincule con una tabla de contenidos, podría ser "Ir a tabla de contenidos".

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Urritasunak dituzten pertsonentzat hainbat teknologia erabiliz erabilerraz egitean datza testu baliokidearen garrantzia. La importancia del texto equivalente radica en su capacidad para ser interpretada por vías que son accesibles para personas pertenecientes a diversos grupos de discapacidad usando diversa tecnología.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

1.1 Eskaini testuzkoa ez den elementu orotarako testu baliokidea (adibidez, "alt", "longdesc"en bidez edo elementuaren edukian). 1.1 Proporcione un texto equivalente para todo elemento no textual (p. ej. a través de "alt", "longdesc" o en el contenido del elemento).

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Webeko edukiak prestatzen dituztenek irudietarako eta bestelako multimedia-edukietarako testu baliokidea eman behar dute, baina (adibidez, nabigatzaileak eta laguntza teknikoak, hala nola , , etab.) erantzukizuna da informazioa erabiltzaileari aurkeztea. Mientras que los desarrolladores de contenidos en la Web deben proporcionar texto equivalente para las imágenes y para otros contenidos multimedia, es responsabilidad de las (p. ej. navegadores y ayudas técnicas tales como , , etc.) presentar la información al usuario.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Urritasuna duten erabiltzaileentzat dituen onurez gain, erabiltzaile guztiei orriak azkarrago aurkitzen lagun diezaieke testu baliokideak, bilaketa-robotek testua erabil baitezakete orriak indexatzean. Advierta que, como complemento a los beneficios que implica para los usuarios con discapacidad, el texto equivalente puede ayudar a todos los usuarios a encontrar páginas con mayor rapidez, ya que los robots de búsqueda pueden usar el texto cuando indexen las páginas.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Nola egiten du eskuragarri irudia testu baliokideak? ¿Cómo hace accesible a la imagen un texto equivalente?

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

"Testu baliokidea" hitz bikoteko bi hitzak dira garrantzitsuak. Ambas palabras "texto equivalente" son importantes.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak