tenaza Bilatu tenaza testuinguru gehiagotan

1
Hainbat kurrika-mota
Hainbat kurrika-mota
kurrika > tenaza (11 testuinguru)
eu testuak es testuak
Kurrika: Tenaza:

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Artaziak, aliketak eta kurrikak honela erabili behar dira: Las tijeras, alicates y tenazas deben utilizarse:

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Kurrikak honetarako erabili behar dira: Las tenazas deben usarse para:

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Kurrikak eta barailak Tenazas y mordazas

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Aliketak edo kurrikak erabili giltza finkoaren ordez; izan ere, irrist egingo digu, ez baitiegu behar bezala eutsiko, eta ondorioz harrapatzeko eta ebakitzeko arriskua izango dugu. Utilizar los alicates o las tenazas en lugar de la llave fija, ya que se nos resbalará al carecer de buena sujeción con el consiguiente riesgo de atrapamiento y corte.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Euskaraz, tresnari presio-aliketak edo -kurrikak esaten zaie. En castellano el nombre correcto para la herramienta sería alicates o tenazas de presión.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Kasu batzuetan izen desberdinak dituzte, hala nola presio-aliketak, grip barailak edo presio-kurrikak. En algunos casos reciben nombres diferentes como alicates de presión, mordazas grip o tenazas de presión.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Kurrika zabalgarriak: Tenazas de pico de loro:

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

kurrika makurrak dira, hainbat tamainatako piezei heltzeko erabiltzen direnak. son tenazas curvas utilizadas para agarrar piezas de diferente tamaño.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Presio-kurrikak edo grip barailak: Tenazas de presión o mordazas grip:

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

kurrika > tenaza (3 testuinguru)
eu testuak es testuak
Lodiera ezberdineko piezen kurrika erako erdiko muntaia (ikusi 365. irudia). Ensamble central a tenaza, de piezas de distinto espesor (fig. 365).

Materiala: Egurraren teknologia

1. Kurriketan edo torlojuan jarri behar da xafla, hortzen angeluak barailaren ezpainetatik 3 bat mm-ra egoteko moduan. 1.º Se coloca la hoja en la tenaza o tornillo, de modo que los ángulos de los dientes estén a unos 3 mm. de los labios de la mordaza.

Materiala: Egurraren teknologia

Hauek behar ditugu zerrak eta zerroteak zorrozteko: prentsa edo kurrikak, lima lauak eta triangelu-formakoak eta entrama ateratzekoak. Para afilar sierras y serruchos necesitaremos: una prensa o tenaza, limas planas y triangulares, y triscadores.

Materiala: Egurraren teknologia

kurrika > tenaza (6 testuinguru)
eu testuak es testuak
Rotaflexik ez badugu eta izkina kurrikekin moztu behar badugu, lehenik ebakiaren marka egin dezakegu lauzak mozteko makinarekin, bi izkinetako batekiko diagonalean; horrela, gero, erraz kenduko diogu zati hori lauzari, eta eragiketa bakarrean egingo dugu ahoa, lan-erdia aurreztuta. Cuando no se cuente con una rotafléx y se tenga que cortar una esquina con tenaza se puede realizar una marca de corte, con la máquina de cortar azulejos, en diagonal de una las dos esquinas, de manera que se pueda partir por esa zona y de una sola vez la mitad del cajeado, ahorrando la mitad del trabajo.

Materiala: Igeltserotza

Kurriken atzealdearekin kolpe arinez joko dugu ahuldutako gunea, eta zuloa handitu egingo dugu (37. irudia) zulotik kurrika sartzeko moduan egon eta kurrikarekin zuloa egiten amaitu arte (38. irudia), lauzari atzealdean egin diogun markari jarraituz. Con la parte posterior de las tenazas se golpeará suavemente en la parte debilitada, agrandando el agujero (Fig. 37) hasta que se pueda meter por ella la tenaza y conseguir terminar con ella el agujero (Fig. 38) guiándose por la marca posterior.

Materiala: Igeltserotza

Kurrikekin alanbrea ebaki, eta forma egokia emango diogu. Alanbrearen 1 edo 1,5 cm-ko tartea zuloan sartuta geratuko da, eta, kanpoan, berriz, 4 cm-ko tartea gutxienez; ondoren, kanpoan geratutako atal horri kiribil-forma eman beharko diogu, alanbrea morteroan hobeto itsatsita gera dadin (6. irudia). Con unas tenazas se cortará y dará forma al alambre de manera que penetre 1 o 1,5 cm. en el agujero, y que sobresalga de la plaqueta un mí­nimo de 4 cm. dotando a esta parte del extremo de una forma de bucle para que el agarre en el mortero del alambre sea mayor (Fig. 6).

Materiala: Igeltserotza

Kurrika (20. irudia) ere ezinbesteko tresna da, eta lauzak ebakitzeko eta errepasatzeko balio du. Otra herramienta indispensable es la tenaza (Fig. 20) que permite cortar y repasar las plaquetas.

Materiala: Igeltserotza

Kurrikarekin edo zulatzeko makina erradialarekin ebakiren bat egin, eta, akabera guztiz ona ez bada (zuloa txikia delako eta rotaflexarekin ezin delako lan egin), ebakia limarekin edo arrasparekin landu dezakegu, akabera leuntzeko (21. irudia). Cuando se han practicado unos cortes con tenaza, o con la radial y su acabado no es del todo bueno -porque es un hueco pequeño y no se puede trabajar con la rotafléx-, se puede repasar el corte con una lima o escofina, para afinar su terminado (Fig. 21).

Materiala: Igeltserotza

Kurrika bitarako erabil dezakegu: bai palanka egiteko (arbastatzeko 22. irudia), bai xaflak ebakitzeko (23. irudia), lerro jakin bati jarraituz ebaki nahi dugunean nahiz xaflaren ertzari milimetro batzuk kendu nahi dizkiogunean. La tenaza se puede utilizar de dos maneras, apalancando -para desbastar- (Fig. 22) o cortando, atenazando (Fig. 23), cuando se quiere cortar siguiendo una lí­nea o morder unos milí­metros del borde.

Materiala: Igeltserotza