sumador completo

1
erabateko batutzaile > sumador completo (3 testuinguru)
eu testuak es testuak
Harreman hori egia-taula bat da, lehen aztertutakoa gainera, bit bateko erabateko batutzailearena, alegia. Esta relación es la ya conocida tabla de verdad del sumador completo de un bit.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Kenketa horiek egiteko, erabateko batutzailea erabiltzen da, hala 1erako osagarrian nola 2rakoan. Para realizar estas restas, ya sea en complemento a 1 o en complemento a 2, se utiliza un sumador completo.

Materiala: Informatika-ekipoen eta -sistemen arkitektura

Erabateko batutzaile batek bi bit batzen dituela ikasi dugu. Se ha estudiado que un sumador completo suma dos bits.

Materiala: Informatika-ekipoen eta -sistemen arkitektura