sauna

1
sauna > sauna (103 testuinguru)
eu testuak es testuak
Gomendagarria da produktu aktibo lasaigarriak eta freskagarriak, eguzkitik babesteko produktuak edo larruazal sentiberentzako kosmetikoak ematea, baita gozagarri askoko janariak, tabakoa, eguzkitan egotea, sauna eta lurrun-bainuak ekiditea ere. La aplicación de productos activos calmantes y refrescantes, de protección solar o de cosméticos para pieles sensibles es recomendable, así­ como evitar comidas muy condimentadas, el tabaco, la exposición directa al sol, saunas y baños de vapor.

Materiala: Anatomia

Ikasle boluntarioak eredu gisa hartuta, beren ezaugarrietarako egokiak diren teknikak eta kosmetikoak aplikatuko zaizkie, sauna, hidromasaje-bainuontzia eta ikastetxean dauden instalazio eta produktu guztiez baliatuz. Teniendo como modelos a estudiantes voluntarios/as, se les aplicará técnicas y cosméticos adecuados a sus caracterí­sticas, utilizando la sauna, bañera de hidromasaje, y cuantas instalaciones y productos existan en el Centro Educativo.

Materiala: Estetikan erabiltzen diren teknika hidrotermalak

Aspalditik eguzki asko hartzen duela esan dizu; sauna ere askotan hartzen du. A. Te comenta que toma mucho el sol desde hace bastante tiempo; también es usuario habitual de la sauna.

Materiala: Estetikan erabiltzen diren teknika hidrotermalak

Saunari dagokionez, azaldu behar diogu ez dela oso gomendagarria errinofimarako, zirkulazio periferikoko arazoak ekar baititzake: Con respecto a la sauna, debemos explicarle que no está muy aconsejada para el rinofima, pues aquí­ se presentan problemas de la circulación periférica:

Materiala: Estetikan erabiltzen diren teknika hidrotermalak

saunak hartu behar baditu, sudurra babestu behar du ur hotzez bustitako zapi batekin gainera, kontuan hartu behar du desatsegina suerta dakiekeela beste erabiltzaileei. si necesita tomar saunas, debe protegerse la nariz con un paño mojado en agua fría -además, debe contemplar la posibilidad de que resulte desagradable a otros usuarios-.

Materiala: Estetikan erabiltzen diren teknika hidrotermalak

bainuak gehigarriekin, hidromasajea, sauna, lurrun-berogailua, dutxa eskoziarra eta Vichy dutxa, estalkiak, hidrokinesiterapia. baños con aditivos, hidromasaje, sauna, estufa de vapor, duchas escocesa y de Vichy, envolturas, hidrocinesiterapia.

Materiala: Estetikan erabiltzen diren teknika hidrotermalak

A. Hidromasaje-, burbuila-bainuontzia, sauna edo urpeko masajea erabili nahi ditu lasaigarriak direlako eta haurdunaldirako onak direla uste duelako. A. Quiere utilizar la bañera de hidromasaje, de burbujas, la sauna o el masaje subacuático, porque son relajantes y piensa que serán buenos para su embarazo.

Materiala: Estetikan erabiltzen diren teknika hidrotermalak

E. Hidromasaje- eta burbuila-bainuontziak erabil ditzakete emakume haurdunek, hain zuzen, lasaigarriak direlako; hala ere, ez da komeni sauna hartzea, tenperatura altuen eraginpean egon behar delako, eta, gainera, ez da komeni telangiektasiak izateko joera duen larruazalarentzat. R. La bañera de hidromasaje y los baños con burbujas sí­ pueden ser utilizados por mujeres gestantes, ya que son efectivamente relajantes; sin embargo, la sauna no está recomendada ya que supone una exposición a elevadas temperaturas, circunstancia que tampoco es positiva para su piel tendente a la formación de telangiectasias.

Materiala: Estetikan erabiltzen diren teknika hidrotermalak

E. Sauna, lurrun-berogailua, hidromasajea, dutxa eskoziarra, Vichy dutxa; erradikalen kontrako gehigarriak dituzten estalkiak eta bainuak. R. Sauna, estufa de vapor, hidromasaje, ducha escocesa, ducha de Vichy; envolturas y baños con aditivos antirradicales.

Materiala: Estetikan erabiltzen diren teknika hidrotermalak

Hori dela eta, gomendagarriagoak dira beste hauek: gehigarri aseptikoak eta sebo-guruina normalizatzeko gehigarriak dituzten bainuak, ozono-burbuilen bainuak, saunak, estalkiak, Vichy dutxa... Por este motivo, están más indicados los baños con aditivos antisépticos y normalizadores de la glándula sebácea, los baños con burbujas de ozono, las saunas, envolturas, ducha vichy...

Materiala: Estetikan erabiltzen diren teknika hidrotermalak

sauna > sauna (1 testuinguru)
eu testuak eu testuak
* Sauna * Sauna

Materiala: