salud mental

1
osasun mental > salud mental (2 testuinguru)
eu testuak es testuak
Ikuspegi berri hori kontuan hartuta, osasuna ez du soilik osasun-sektoreak babestu behar, eta, beraz, dimentsio kualitatiboagoa lortu du, osasunaren eremuan alderdi hauek ere sartu direlako: bizi-estilo osasungarriagoak, osasun mentala eta soziala, ingurumen-osasuna eta abar, eta gu guztion ongizatea hobetzea dute helburu. Desde este nuevo planteamiento, la protección de la salud excede del sector sanitario y adquiere una dimensión más cualitativa incorporando a su ámbito aspectos como estilos de vida protección de la saludables, protección de la salud" target="_blank">protección de la salud mental y social, protección de la salud" target="_blank">protección de la salud ambiental, etc., todos ellos destinados a incrementar el bienestar de las personas.

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

Osasun mentalerako arriskuak ikasleentzat. Riesgos de salud mental para los escolares.

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

buru-osasun > salud mental (7 testuinguru)
eu testuak es testuak
Familia arazoaniztun kontzeptua 1950eko hamarkada bukaeran azaldu zen lehenengo aldiz Amerikan, gizarte-mailak buru-osasunean zuen eragina azaldu zenean. El concepto familia multiproblemática se describió por primera vez a finales de los años 50 en América al relacionar la influencia de la clase social sobre la salud mental.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Ostatua hartzen duten taldeen arabera sailka ditzakegu egoitzak: hirugarren adinekoenak, urritasunak (fisikoak edo psikikoak) dituzten pertsonenak, buru-osasuneko arazoak (egoitza-etxea) dituzten pertsonenak eta adingabeenak. En función del colectivo que alojan, existen residencias para la tercera edad, para personas con diferentes discapacidades (fí­sicas o psí­quicas), para personas con problemas de salud mental (casa-hogar) y para menores.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Buru-osasunari dagokionez, prebentzioa familiekin izandako esku-hartze guztiak dira: Respecto a la salud mental, la prevención se concretará en todas las medidas de intervención con las familias:

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

Familia-terapia buru-osasunaren, gizarte-zientzien eta kulturaren esparruetatik eratorrita sortu zen. La terapia familiar surge derivada del campo de la salud mental, de las ciencias sociales y de la propia cultura.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Gainera, komunitate-zerbitzuekin, lehen mailako arretako zerbitzuekin eta buru-osasunekoekin koordinatuta aritzea eskatuko dute. Además, requerirán de la coordinación con los servicios comunitarios, los de atención primaria y los de salud mental.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Aurretik, erabiltzaileei buru-osasuneko taldeek eman behar diete arreta, eta horiek bideratu behar dituzte tailerretara. Sus usuarios tienen que haber sido derivados y atendidos por dispositivos de salud mental.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Buru-osasun arazoak (psikosia) dituzten 60 urte baino gutxiagoko pertsonentzako egoitza-zentroak dira; buru-osasuneko taldeek bideratzen dituzte; izan ere, aurretik talde horiek ematen diete arreta. Son centros residenciales destinados a personas menores de 60 años con problemas de salud mental (psicosis), derivadas por los dispositivos de salud mental y que han sido atendidos por ellos.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea