salpicadura Bilatu salpicadura testuinguru gehiagotan

1
zipriztin > salpicadura (18 testuinguru)
eu testuak es testuak
Olio-zipriztinak Salpicaduras de aceites

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Metal tanten zipriztinak soldatzerakoan Salpicaduras de gotas de metal al soldar

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Azido sulfurikozko zipriztinak Salpicaduras de ácido sulfúrico

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Arrisku kimikoak likidoen zipriztinek eragiten dituzte. Los riesgos quí­micos están definidos por salpicaduras de lí­quidos.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

partikula-jaurtiketek edo -zipriztinek sortutako arriskuak dira. son los peligros cuyo origen proviene de las proyecciones o salpicaduras de las partí­culas.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Likido tantak eta zipriztinak. Gotas y salpicaduras de lí­quidos.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Gasolio-zipriztinak Salpicaduras de gasoil

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Arrisku horiek hainbat faktorek eragin ditzakete, hala nola soldadurako erradiazio ionizatzaileek, esmeril-harriak jaurtitako partikulek edo likido narritagarri batzuen zipriztinek. Estos riesgos pueden ser causados por diferentes factores como las radiaciones ionizantes procedentes de la soldadura, la proyección de partí­culas procedentes de la piedra de esmeril, o bien por las salpicaduras de algunos lí­quidos irritantes.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Disolbatzaileen eraginpean egotean (disolbatzaileez garbitzean edo pintatzean adibidez), zipriztinak irits dakizkiguke, edo disolbatzailea lurruntzeak berak, kasu batzuetan, lentilla disolba dezake, eta begiaren kristalinora itsatsita geratu. Por exposición a disolventes, por ejemplo al lavar o pintar con disolventes, estamos expuestos a salpicaduras o bien, la propia evaporación del disolvente, en algunos casos, puede disolver la lentilla y quedarse adherida al cristalino del ojo.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Zipriztinak Salpicaduras.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan