revestimiento Bilatu revestimiento testuinguru gehiagotan

1
estaldura > revestimiento (4 testuinguru)
eu testuak es testuak
Metal urtutik eta elektrodoaren estalduratik sortutako ke metalikoak Humos metálicos procedentes del metal fundido y el revestimiento del electrodo

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Soldadura-prozesuan sortzen diren gasak metaletik datoz; metalak, urtzean, ke metalikoak sortzen ditu eta horiek, kondentsatzen direnean, iragazi beharreko metalezko partikula txikiak sortzen dituzte, batez ere soldadura elektrikoan, elektrodoaren estaldura hainbat konposatuk osatzen baitute. Los gases que se generan durante el proceso de soldadura provienen del metal que, al fundirse y derretirse, genera humos metálicos que, al condensarse, forman pequeñas partí­culas de metal que hay que filtrar, sobre todo en la soldadura eléctrica, ya que el revestimiento del electrodo está formado por diferentes compuestos.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Estalduraren hondarrak kentzea Quitar los residuos del revestimiento

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Estaldurak hainbat gas sortzen ditu, haren konposizioaren arabera. El revestimiento genera distintos gases dependiendo del compuesto del mismo.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

estaldura > revestimiento (5 testuinguru)
eu testuak es testuak
Plastiko geruzatuzko taula da, eta asko erabiltzen da estaldura apaingarritarako. Es un tablero de plástico estratificado, muy utilizado en todo revestimiento decorativo.

Materiala: Egurraren teknologia

Hau da, zurkaitzen edo estalduren ageriko aldean idatzi behar ditugu, ateen alderik apainduenean, leihoen alderik ikusgaienean... Se trazan, pues, en la cara vista de los arrimaderos o revestimientos, en la cara más decorada de las puertas, en la cara más visible de las ventanas, etc.

Materiala: Egurraren teknologia

Egur sendoa (pagoa, lizarra, etab.) edo egur zuria erabiltzen da egurrezko eta metalezko idazmahaiak egiteko, eta plastikozko xaflak izaten dituzte estalduratzat. Para los pupitres mixtos, suele emplearse madera fuerte (haya, fresno, etc.), o bien madera blanca, con revestimientos de laminados plásticos.

Materiala: Egurraren teknologia

Batetik (ikusi 741.A irudia), mahaiko taulak estaldura soila izan dezake bi aldeetan, En A, el tablero de la mesa lleva un revestimiento sencillo por sus dos caras.

Materiala: Egurraren teknologia

Oso baliagarria da plastikozko xaflaren estaldurak hezetasunari edo likidoei aurre egin behar dienerako, oinarriko taula guztiz isolatuta gelditzen baita hartara. Muy útil para los revestimientos en que la plancha de plástico tenga que soportar humedades ó lí­quidos, pues de ellos quedará el tablero de base completamente aislado.

Materiala: Egurraren teknologia

estaldura > revestimiento (5 testuinguru)
eu testuak es testuak
Egurra erabiliz gero babes-estaldura bat erabiltzen bada, ez du materialaren akatsak atzematea galarazi behar. En caso de utilizar madera, si se usa un revestimiento de protección, no debe impedir la detección de los defectos del material.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Zirkunstantziak larriak ez badira, egokitzat jotzen ditugun konponbideak aurkitu ahal izango ditugu, obraren erritmoa gehiegi ez mantsotzeko. Aurreko adibidea estaldura-materialak kentzean agerian geratu diren ezkutuko patologien ohiko eredu bat da. Cuando se trate de circunstancias de menor gravedad, se podrán aportar las soluciones que se crean oportunas, con el fin de no entorpecer excesivamente el ritmo de la obra.El ejemplo anterior sería un caso tí­pico de patologías ocultas que han sido detectadas al retirar los materiales de revestimiento.

Materiala: Proiektuak

e) Aurreko tabikea 2-3 cm-ko lodierako Portland zementuzko mortero-geruza batekin zarpiatu behar da (7), koloredun estaldura mehe batez estaliz. e) Enfroscado del tabique anterior (7) con una capa de mortero de cemento Portland de 2-3 cm de espesor, revestido con un revestimiento fino en color.

Materiala: Eraikinaren estalkia

Aurrekoa egin ezin bada, hormigoizko azalerak direlako edo lodiera txikiko estaldura delako, erradapia egiteko 6.5 irudian azaltzen den lan-prozesuari jarraituko zaio: En el caso de que sea imposible realizar lo anterior, como puede ser superficies de hormigón o revestimientos de poco espesor, la formación del rodapié sigue el siguiente proceso de trabajo, reflejado en la Figura 6.5:

Materiala: Eraikinaren estalkia

Jarraian, gofratutako aluminio autobabestutako xafla-banda bat aluminioa aire zabaleko estaldura akrilikoarekin estalia, hormatxoaren + gainjarpenen altueraren araberako zabalerarekin itsasten da. Posteriormente, se adhiere una banda de lámina autoprotegida con aluminio gofrado revestido con revestimiento acrí­lico de intemperie, con ancho en función de la altura del murete + solapes.

Materiala: Eraikinaren estalkia