rejilla

1
Euri-hustubide baten saretoa
Euri-hustubide baten saretoa
sareto > rejilla (7 testuinguru)
eu testuak es testuak
f) Hustubidearen zuloaren xafla ezabatzea paletin beroaz eta ertza errepasatuz, eta, horren ondorioz, galdaratxoa prest geratzen da estalkiaren iragazgaizte orokorra jasotzeko, puntu horretan soldatuko zaiolako beroari esker; jarraian, hartxintxarretarako sareto bat ezartzen da hustubidearen hartunean. f) Eliminación de la lámina del agujero de desagüe mediante paletí­n caliente y repaso del borde, quedando preparada la caldereta para recibir la impermeabilización general de la cubierta que, en este punto, se soldará a la misma mediante calor y posteriormente se colocará el paragravillas o rejilla en la boca de desagüe.

Materiala: Eraikinaren estalkia

f) Hustubidearen zuloaren xafla ezabatzea paletin beroaz eta ertza errepasatuz, eta, horren ondorioz, galdaratxoa prest geratzen da estalkiaren iragazgaizte orokorra jasotzeko, puntu horretan soldatuko zaiolako beroari esker; jarraian, sareto bat ezartzen da hustubidearen hartunean. f) Eliminación de la lámina del agujero de desagüe, mediante paletí­n caliente y repaso del borde, quedando preparada la caldereta para recibir la impermeabilización general de la cubierta, que en este punto se soldará a la misma mediante calor y posteriormente se colocará el paragravillas o rejilla en la boca de desagüe.

Materiala: Eraikinaren estalkia

Euri-uretarako hustubideen galdaratxoak PVCzko sifoi-hustubide motakoak izango dira, eta hor xafla erregistro-gainarekin gogor lotzen da hari metrikozko torlojuen bitartez, estalkiaren estankotasuna eginez puntu honetan; ondoren saretoa jartzen da, eta hori ere torlojuen bitartez ainguratzen da. Las calderetas de desagüe para las aguas pluviales serán del tipo de sumidero sifónico de PVC, en donde la lámina es amordazada con la tapa registro mediante tornillos de rosca métrica, realizando la estanquidad de la cubierta en este punto; posteriormente se instala la rejilla, anclada igualmente con tornillos.

Materiala: Eraikinaren estalkia

- Hustubidearen zuloaren xafla ezabatzen da paletin beroaz eta ertza errepasatuz, eta, horren ondorioz, galdaratxoa prest geratzen da estalkiaren iragazgaizte orokorra jasotzeko, puntu horretan soldatuko zaiolako beroari esker; jarraian, hartxintxarretarako sareto bat ezartzen da hustubidearen hartunean. - Eliminación de la lámina del agujero de desagüe, mediante paletí­n caliente y repaso del borde, quedando preparada la caldereta para recibir la impermeabilización general de la cubierta que, en este punto, se soldará a la misma mediante calor y posteriormente se colocará el paragravillas o rejilla en la boca de desagüe.

Materiala: Eraikinaren estalkia

f) Hustubidearen zuloaren xafla ezabatzen da paletin beroaz eta ertza errepasatuz, eta, horren ondorioz, galdaratxoa prest geratzen da estalkiaren iragazgaizte orokorra jasotzeko, puntu horretan soldatuko zaiolako beroari esker; jarraian, hartxintxarretarako sareto bat ezartzen da hustubidearen hartunean. f) Eliminación de la lámina del agujero de desagüe mediante paletí­n caliente y repaso del borde, quedando preparada la caldereta para recibir la impermeabilización general de la cubierta que, en este punto, se soldará a la misma mediante calor y posteriormente se colocará el paragravillas o rejilla en la boca de desagüe.

Materiala: Eraikinaren estalkia

Saretoa Rejilla

Materiala: Eraikinaren estalkia

Zoladura berria (10). Saretoa Nuevo solado 10. Rejilla

Materiala: Eraikinaren estalkia

2
sareta > rejilla (6 testuinguru)
eu testuak es testuak
Sareta iragazlea Rejilla filtrante

Materiala: Ostalaritza

Airea hodietan sartzen da eta, auto-barneko saretak zabalik baldin badaude, barruraino iristen da. El aire entra en las canalizaciones y, si las rejillas que hay en el habitáculo están abiertas, llega hasta el interior.

Materiala: Ostalaritza

Aginte-paneleko irteera bakoitzean, gainera, saretak egoten dira aireari bidea ireki edo ixteko edo airea bideratzeko. En cada salida del tablero de instrumentos hay además unas rejillas que permiten abrir o cerrar el paso del aire u orientarlo.

Materiala: Ostalaritza

Aireztapeneko airea erradiadorearen paneletik igarotzen denean tenperatura igo egiten da, eta beraz, saretetatik ateratzen den airea beroa izaten da. Al pasar el aire de la ventilación por el panel del radiador aumenta su temperatura con lo que el aire que sale por las rejillas es caliente.

Materiala: Ostalaritza

Zenbait ibilgailuk beste sareta bat ere izaten dute aginte-panelean ateko beiraren aurreko aldera begira, kanpoko atzerako ispilua ikusteko tokitik lausoa garbitzearren. Algunos vehículos poseen en el tablero de instrumentos una rejilla adicional orientada hacia la parte delantera del cristal de la puerta para de esta forma desempañar la zona de visión del retrovisor exterior.

Materiala: Ostalaritza

Zirkuitu horrek aireztapeneko hodietako airea hozten du; aire hori auto-barnera iristen da haizagailuei eta aireztapen-sistemako saretei esker. Este circuito enfría el aire de las conducciones de ventilación, que llega al habitáculo gracias a los ventiladores y rejillas del sistema de ventilación.

Materiala: Ostalaritza