recursos humanos

1
giza baliabideak > recursos humanos (4 testuinguru)
eu testuak es testuak
Giza baliabideak Los recursos humanos

Materiala: Jolasaren metodologia

Giza baliabideez ari garenean, bikoizturei, espezialistei eta praktiketan eduki daitezkeen ikasleei buruz ari gara. Cuando se habla de recursos humanos se está refiriendo a los desdoblamientos, los especialistas y los alumnos que se pueden tener en prácticas.

Materiala: Jolasaren metodologia

Edozein esku-hartze egiteko, gogoan izan behar da zer dugun edo zer behar dugun; edo, bestela esanda, zein diren beharrezko giza baliabideak, baliabide materialak, finantza-arlokoak eta abar. Tampoco se puede olvidar, para llevar a cabo cualquier intervención, con qué se cuenta o qué se necesita, o dicho de otra manera, cuáles son los recursos humanos, materiales, financieros, etc.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Hainbat profesionalek eratu behar dituzte laguntza emateko giza baliabideak: Los recursos humanos de apoyo tienen que estar compuestos por diferentes profesionales:

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea