queratina

1
keratina > queratina (26 testuinguru)
eu testuak es testuak
Keratinak: Las queratinas:

Materiala: Anatomia

Likido amniotikotik edo karen-estraktutik lortutako ohiko animalia-proteinen (kolagenoa, elastina, keratina, peptido bioaktiboak) ordezkoak dira. Gaur egun, gero eta gutxiago erabiltzen dira animalia-proteinak, birus-transmisioak gertatzeko arriskua baitute, baldin eta ez bada kontrol zorrotz eta garesti bat egiten. Suponen una alternativa a las clásicas proteí­nas animales (colágeno, elastina, queratina, péptidos bioactivos) obtenidas a partir del lí­quido amniótico o del extracto de placenta, práctica que en la actualidad se tiende a desechar por el peligro a las posibles transmisiones ví­ricas que tales fuentes suponen, a no ser que se siga un rigurosí­simo y carí­simo control.

Materiala: Estetikan erabiltzen diren teknika hidrotermalak

Beste deribatu zelulosiko batzuk erabili ohi dira ilea eta azazkalak "konpontzeko"; izan ere, "molekula-aldamio" bat eratzen dute keratinaren egitura kaltetua konpontzeko, sortutako hutsuneak betez. Otros derivados celulósicos son muy utilizados como "reparadores" del pelo y de las uñas, ya que llevan a cabo un "andamiaje" molecular de tal forma que pueden recomponer la estructura dañada de la queratina ocupando los huecos originados por el deterioro.

Materiala: Estetikan erabiltzen diren teknika hidrotermalak

Ileari ez dioten kalterik egiten, ez baitie ez keratinari eta ez melaninari eragiten. No estropean el cabello, pues no afectan ni a la queratina ni a la melanina

Materiala: Ilearen kolore aldaketak

Tindagai zuzenek keratina kapilarrarekin duten afinitatean oinarritzen dute beren eragina. Los tintes directos basan su acción en la afinidad con la queratina capilar.

Materiala: Ilearen kolore aldaketak

Mota honetako koloratzaileen molekulek afinitate handiagoa dute keratinarekin, eta aurrekoek baino pisu molekular txikiagoa dute. Hori dela eta, bat edo beste ilearen kortexean sartzen da, eta denbora gehiagoz gelditzen da. Las moléculas que componen este tipo de colorantes tienen mayor afinidad con la queratina y son de más bajo peso molecular que las anteriores, por lo que alguna de ellas penetra en el córtex capilar, donde pueden quedarse más tiempo.

Materiala: Ilearen kolore aldaketak

gatz metalikoa + keratinaren sufrea = sal metálica + azufre de la queratina =

Materiala: Ilearen kolore aldaketak

Tindagai hauek gatz metaliko koloratzaileak dituzte, eta hauspeakin bat osatzen dute keratina kapilarrarekin. Son tintes en cuya composición hay sales metálicas colorantes que forman un precipitado con la queratina capilar.

Materiala: Ilearen kolore aldaketak

+ Keratinaren sufrea + Azufre de la queratina

Materiala: Ilearen kolore aldaketak

Pixkanaka ilearen kolorea aldatzen joaten da, metalak keratinaren sufrearekin duen erreakzioarengatik, eta iluntzen joaten da. Va cambiando progresivamente el color del cabello por la reacción del metal con el azufre de la queratina, pero siempre oscureciéndolo.

Materiala: Ilearen kolore aldaketak

keratina > queratina (4 testuinguru)
eu testuak es testuak
Geruza korneoa Zuntz-proteinak (keratinak) dituzten keratinozito guztiz helduez osatuta dago. Estrato córneo (capa córnea)Esta capa consiste en queratinocitos completamente maduros que contienen proteí­nas fibrosas (queratinas).

Materiala: Oinarrizko analisi klinikoa

larruazalak substantzia batzuk sintetizatzen ditu (D bitamina, melanina, keratina, karotenoa...) argi ultramorea erabiliz. la piel sintetiza substancias como la vitamina D, melanina, la queratina, caroteno... a partir de la luz ultravioleta.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

zelula lauez osaturiko geruza batzuek osatzen dute. Zelula horiek KERATINAZKO pikorrez beteta daude. formado por varias capas de células planas que se encuentran llenas de granos de QUERATINA.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Zelula hilek osatzen dute. Zelula horiek KERATINAZ beteta daude erabat, eta etengabe erortzen ari dira (ezkatak). Formado por células muertas, cargadas totalmente de QUERATINA, que se desprenden permanentemente en forma de escamas.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak