profesor

1
irakasle > profesor (52 testuinguru)
eu testuak es testuak
Hauek dira aintzat hartu beharreko beste zenbait alderdi: guraso eta irakasleen inplikazioa heziketa-prozesuan, eta irakasleak ikasleen jatorrizko kulturen oinarrizko alderdietan gehiago trebatzea. Otros aspectos que se deberán tener en cuenta son la implicación de padres y profesores en el proceso de inserción educativa y la ampliación de la formación a profesores sobre los aspectos básicos de la cultura original de los alumnos.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Bi fase horietan, familiaren eta irakaslearen laguntza behar da. En ambas se necesita la colaboración de la familia y el profesor.

Materiala: Komunikazio alternatiboa

Irakasleak umearen aurrean egon behar du, 2-3 metrotara, postura eta teknika egokiak diren egiaztatzeko. El profesor debe situarse unos 2-3 m. por delante del niño para observar la adecuación postural y la técnica.

Materiala: Komunikazio alternatiboa

Eman lana, behar bezala aurkeztuta, irakasleari. Entrega el trabajo debidamente presentado al profesor.

Materiala: Jolasaren metodologia

Entregatu irakasleari gidoia eta bibliografia osagarria. Entregad al profesor el guión y la aportación bibliográfica complementaria.

Materiala: Jolasaren metodologia

Irakasle-taldea nahiko jatorra da, eta haietako batzuk lagun onak ditut gainera. Tengo un grupo de profesores bastante majo, algunos de los cuales también son buenos amigos.

Materiala: Ezintasuna

Irakaslea oso gaztea zen, institutuan sartu berria zen, eta nola irakasten zuen atsegin nuen. El profesor era muy joven, acababa de entrar en el instituto, y me encantaba cómo me enseñaba.

Materiala: Ezintasuna

Legez kontrako zerbait egin zuten: irakasleei botoa emanarazi zieten ni institutuan onartzeko. Hicieron una cosa ilegal, que los profesores tuvieran que votar mi admisión en el instituto.

Materiala: Ezintasuna

Irakasleak berariazko baldintzaren bat (kualitatiboa, kuantitatiboa edo espaziala) jar diezaioke talde bakoitzari. El profesor o profesora puede indicar alguna condición especí­fica (cualitativa, cuantitativa o espacial a cada grupo).

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

Irakasle arduradunak eta ikasleek xehetasun hauen arabera ebaluatuko dute prozesua: El profesor responsable y los alumnos evaluarán el proceso a través de la siguiente pauta de observación.

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa