portador

1
eramaile > portador (6 testuinguru)
eu testuak es testuak
6. Enpresak guztiz galarazten al du eramaile-txekeak betetzea? 6 ¿Está totalmente prohibido por la empresa extender cheques al portador?

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Akzioak nominatiboak edo eramailearenak izango dira. Las acciones pueden ser nominativas o al portador.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Akzio nagusien (eramailearenak, izendunak), harpidetzen frogagirien eta akzioen erregistro-liburuaren kontrol egokia eta osoa dagoela ikuskatzea. Mantenimiento de un adecuado y completo control de las matrices de las acciones (al portador, nominativas), de los resguardos de las suscripciones y del libro registro de las acciones.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Enpresaren estatutuek adierazi behar dute kapital sozialaren zenbatekoa (zenbat akziotan banatuta dagoen, balio izendatua, kategoria edo seriea eta mota (hau da, izendunak, eramailearenak, botodunak edo botorik gabeak diren), baita ordaintzeko dagoen kapital sozialaren zatia, eta dibidendu pasiboak ordaintzeko modua ere. Los estatutos de la empresa deben contener el importe del capital social (indicando el número de acciones en que está dividido, su valor nominal, categoría o serie, y su tipo, es decir, si son nominativas, al portador, con voto o sin derecho a voto), el importe de aquella parte de capital social que esté

Materiala: Kontu-ikuskaritza

8. Enpresak onartzen al ditu txeke izendunak, eramaile-txekeak, barratuak edo gurutzatuak? 8 ¿La empresa acepta tanto cheques nominativos como al portador, barrados o cruzados?

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Balore guztiak enpresaren izenean daudela egiaztatzea, eramailearen izenean ez daudenean. Comprobar que todos los valores se encuentren a nombre de la empresa, cuando no sean al portador.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

2
eramaile > portador (7 testuinguru)
eu testuak es testuak
Lehen mailako prebentzioan, aholkurik ohikoena latexezko kondoiak erabiltzea da, bai noizbehinkako sexu-harremanetan, bai sexuaren profesionalekin izandako sexu-harremanetan eta, halaber, baldin eta badakigu gurekin harremana izan behar duenak sexu-bidezko gaixotasunen eramailea dela. La recomendación habitual de prevención primaria es la utilización de condones de látex en las relaciones sexuales esporádicas, con profesionales del sexo y con portadores conocidos de ETS.

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

Eramaileen artean, mota hauek bereiz ditzakegu: Hay varios posibles estados de portadores:

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

Eramaile paradoxikoa edo sasieramailea: Portador paradójico o pseudoportador:

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

Eramaile goiztiarra edo inkubatzailea: Portador precoz o incubacionario:

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

Gaitzik ez duen eramailea: Portador sano:

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

Uste da gaitzik ez duen eramaile batek egunean 100 pertsona jartzen dituela kutsatzeko arriskuan. Se calcula que el portador sano expone a unas 100 personas al día.

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

Gaixo dagoen eramailea gaitzik ez duena baino kutsakorragoa izan ohi da. El portador sano suele ser menos contagioso que el enfermo.

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta