permuta Bilatu permuta testuinguru gehiagotan

1
truke > permuta (3 testuinguru)
eu testuak es testuak
Finantza-tresnen barruan sartzen dira oinarrizko tresnak (kobratzeko kontuak, ordaintzeko kontuak) eta finantza-tresnak deribatuak (finantza-aukerak, etorkizunekoak, interes-tasen trukeak eta dibisak). Los instrumentos financieros comprenden tanto instrumentos primarios (cuentas a cobrar, cuentas a pagar) como instrumentos financieros derivados (opciones financieras, futuros, permutas de tipo de interés y divisas).

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Kontu-ikuskariak denboraldiko mugimenduak aztertuko ditu (gutxi badira, guztiak berrikusiko ditu, eta asko badira, laginketa bidez egiaztatuko ditu) eta ibilgetu materialaren kontuetan izandako mugimenduak (erosketak, erretiroak, trukeak, norberaren eraikuntzak eta abar), eta guztiak behar bezala baimenduta daudela egiaztatuko du. Horretarako, karguak eta ordainketak ondo kalkulatuta daudela baieztatuko du; eta guztiek dokumentu originalen El auditor realizará un análisis de los movimientos del perí­odo (si son pocos, los revisará todos y si hay muchos, comprobará por muestreo), los movimientos habidos en las cuentas del inmovilizado material (adquisiciones, retiros, permutas, construcciones propias, etc.), que todos estos movimientos se encuentran debidamente autorizados, verificando los cargos y abonos<

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Ibilgetu materialaren balorazioari buruzko ICACen ebazpena, 1991ko uztailaren 30ekoa (ibilgetu materiala erosteko modu bereziak: dohaintza, trukea, ordainketa partzial gisa ibilgetua entregatzea, diruzkoak ez diren ekarpen gisa ibilgetuak entregatzea). Resolución del ICAC sobre valoración del inmovilizado material de 30 julio de 1991 (Formas especiales de adquisición del inmovilizado material: donación, permuta, entrega de inmovilizado como pago parcial, entrega de inmovilizados como aportaciones no dineradas-)

Materiala: Kontu-ikuskaritza