perlita

1
perlita > perlita (12 testuinguru)
eu testuak es testuak
malda esaten zaio (2), eta hormigoi arinezko edo perlitaz edo poliestireno-perlez arindutako zementuzko morterozko geruza batez sortzen da, % 1-2ko inklinazioarekin. denominada pendientes (2), se origina por una capa de hormigón ligero o mortero de cemento aligerado con perlita o con perlas de poliestireno, con una inclinación mí­nima del 1% y máxima del 2%.

Materiala: Eraikinaren estalkia

CT-79 araua betetzeko, T-10 motako perlitaz arindutako zementuzko morteroa erabil dezakegu zementuzko mortero tradizionalaren ordez, hau da, perlita-aletxoak balia ditzakegu morteroaren hondarraren ordez, III.3 koadroan adierazitako m2-ko dosifikazioari jarraiki. Para salvar el incumplimiento con la CT-79, se puede sustituir el mortero tradicional de cemento por un mortero de cemento aligerado con perlita tipo T-10, es decir, sustituir la arena del mortero por gránulos de perlita, con una dosificación por m2 reflejada en el cuadro III.3.

Materiala: Eraikinaren estalkia

T-10 perlita (l) perLiTa T-10 (l)

Materiala: Eraikinaren estalkia

CT-79 araudia betetzeko, T10 perlita erabil dezakegu errekako hondarraren ordez, mortero bat sortuz III.19 koadroan adierazitako m3-ko dosifikazioari jarraiki. Para salvar el incumplimiento con la CT-79, se puede sustituir la arena de rí­o por perlita T10, confeccionando un mortero con una dosificación por m3 reflejada en el cuadro III.19.

Materiala: Eraikinaren estalkia

Zenbaitetan zementuzko morteroak erabiltzen dira, poliestireno hedatuzko aleek edo perlita-aleek arinduta, 7-8 cm-ko batez besteko lodierarekin, gehienez. En algunas ocasiones se utilizan morteros de cemento aligerados con gránulos de poliestireno expandido o Perlita, con espesor medio de 7-8 cm, como máximo.

Materiala: Eraikinaren estalkia

malda esaten zaio (2), eta hormigoi arinezko edo T-10 perlitaz arindutako Portland zementu-morterozko geruza batez sortzen da, % 1-2ko inklinazioarekin. denominada pendientes (2), se origina por una capa de hormigón ligero o mortero de cemento Portland aligerado con perlita T-10, con una inclinación mí­nima del 1% y máxima del 2%.

Materiala: Eraikinaren estalkia

malda esaten zaio (2), eta hormigoi arinezko, Portland zementu-morterozko edo T-10 perlitaz arindutako Portland zementu-morterozko geruza batez sortzen da, % 1-2ko inklinazioarekin. denominada pendientes (2), se origina por una capa de hormigón ligero mortero de cemento Portland o mortero de cemento aligerado con perlita T-10, con una inclinación mí­nima del 1% y máxima del 2%.

Materiala: Eraikinaren estalkia

CT-79 araudia betetzeko edo estalkiaren "K" koefizientea hobetzeko, T-10 perlita erabil dezakegu errekako hondarraren ordez, mortero bat sortuz IV.18 koadroan adierazitako m3-ko dosifikazioari jarraiki. Para salvar el incumplimiento con la CT-79 o mejorar el coeficiente "K" de la cubierta, se puede sustituir la arena de rí­o por perlita T-10, confeccionando un mortero con una dosificación por m3 reflejada en el cuadro IV.18.

Materiala: Eraikinaren estalkia

estalkiaren maldak egin behar dira, T-10 perlitaz arindutako Portland zementu-morteroa isuriz, % 1-1,5 isurialdea izanik, eskoziak edo kanabera-erdi perimetralak edo paramentu bertikalekin bat egiten dutenak eraginez, iragazgaiztea 90º-tan ez tolesteko. formación de las pendientes de la cubierta mediante el vertido de un mortero de cemento Portland, aligerado con perlita T-10, con pendiente del 1 al 1,5% provocando las escocias o medias cañas perimetrales o de encuentro con los paramentos verticales, para evitar el plegado de la impermeabilización a 90º.

Materiala: Eraikinaren estalkia

Xafla grekatuak osatutako euskarria instalatu ondoren, estalkia sortzeari ekingo diogu. Horretarako, T-10 perlitaz arindutako zementuzko morteroa isuriko dugu metalezko xaflaren gainean, 8-10 cm-ko lodierako geruza jartzeko xaflaren gainean. Jarraian itxarongo dugu, morteroari fraguatu, lehortu eta gogortzeko denbora emateko. Partiendo de la base de que el soporte, chapa grecada, esté instalado, iniciamos la creación de la cubierta con el vertido sobre la chapa metálica de un mortero de cemento aligerado con perlita T-10, con un espesor de 8-10 cm sobre la cara superior de la chapa, dejando fraguar, secar y endurecer.

Materiala: Eraikinaren estalkia

perlita > perlita (3 testuinguru)
eu testuak es testuak
Zenbait burdinurtuk egitura ferritikoa izaten dute, baita perlita pixka bat edo ezer ez ere; burdinurtu mota honekin, mekanizazio-prozesuetan ez da zailtasun handirik izaten, gogortasun txikia (<150 HB) eta erresistentzia txikia dutelako. En los tipos de fundición de estructura ferrí­tica y con algo o nada de perlita los procesos de mecanizado no tienen muchas dificultades, debido a que tienen una dureza baja (<150 HB) y baja resistencia.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Perlita: Perlita:

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Sekzio bakoitzeko silizio-edukiek (Si) hainbat egitura osatzen dituzte eta horien artean, txikienek grafiko fina nahiz perlita fina material sendo eta zailenak osatzen dituzte. Los contenidos de silicio (Si) por sección forman varias estructuras, de las cuales, la más baja -grafito fino así­ como perlita fina- hacen los materiales más fuertes y tenaces.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

2
perlita > perlita (4 testuinguru)
eu testuak es testuak
Gure inguruan, Idiazabalen (Gipuzkoa) dagoen Turbas FG enpresak badu jatorri organikoko substratu ekologiko mota bat (turba beltzak eta gorriak, koko zuntza eta perlita nahasirik) produkzio ekologikoari buruzko araudia betetzen duena. En nuestra zona la empresa ubicada en Idiazabal (Gipuzkoa) , Turbas F.G. , ya dispone de un tipo de sustrato ecológico de origen orgánico (mezcla de turbas negras y rubias, fibra de coco y perlita) que cumple con la normativa de producción ecológica.

Materiala: Nekazaritza

Tomateak perlitaz beteriko zakuen gainean hazten Cultivo de tomate sobre sacos de perlita

Materiala: Nekazaritza

Perlitaz beteriko zakuak lerroan jartzen dira berotegi barruan; horretarako, aldez aurretik, labore bakoitzaren landare tartea errespetatzeko zenbat zaku behar den kalkulatu behar da. Los sacos se de perlita se colocan en línea dentro de los invernaderos calculando con anterioridad la cantidad de sacos necesarios para respetar el marco de plantación de cada cultivo

Materiala: Nekazaritza

Halako kanaletak bai zakuak jartzeko bai perlitaz betetzeko erabiltzen dira, bertan zerbak eta letxugak hazteko argazkian ikusten denez. Este tipo de canaletas se utilizan tanto para poner los sacos como para rellenarlos de perlita y cultivar acelgas y lechugas quedando como se ve en la siguiente fotografía.

Materiala: Nekazaritza