penetración

1
sarpen > penetración (20 testuinguru)
eu testuak es testuak
Eskemetan ikus dezakegunez, fresa eta gurpila sinkronizatuta jira egiten ari diren bitartean fresa gurpilaren kontra eramatean (edo alderantziz, modeloaren arabera) datza sarpen erradiala. Tal como vemos en los esquemas, la penetración radial consiste en avanzar la fresa contra la rueda (o a la inversa según los modelos) a la vez que ambas giran sincronizadamente.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Zenbait fabrikatzailek behetiko sarpena gomendatzen dute. Izan ere, ebaketa-esfortzuak txikiagoak direnez gero, zehatzagoa da. Algunos fabricantes recomiendan la penetración inferior porque al producirse menos esfuerzos de corte es más preciso.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Sarpena. Penetración.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Sarpena Penetración:

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Puntzoia materiala bultzatzen hasten denean, deformazio plastikoa gertatzen da xaflaren gainazaletan, eta puntzoiak aurrera egiten duen neurrian, xafla konprimitzen duen sarpen bat eragiten du. Horren ondorioz, materiala hautsi (ebaki) egiten da. Cuando el punzón empieza a empujar el material, se produce una deformación plástica en las superficies de la lámina y, a medida que éste sigue avanzando produce una penetración que comprime la lámina provocando la fractura (corte) del material.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Eragiketa horietan, piezaren barruko azken sarpena hartzen da ebaketa-sakoneratzat (aitzinamendu-higidura amaitutzat hartzen denean). La profundidad de corte en estas operaciones suele interpretarse como la penetración final dentro de la pieza cuando se da por finalizado el movimiento de avance.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

- sarpen bidez, - por penetración,

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Gurpil horiek sarpen erradial bidez taillatzen saiatzean, interferentzia batzuk sortzen dira ebaketan, eta interferentzia horiek hortzaren saihetsa aldatzen dute nabarmen. Cuando se intentan tallar con penetración radial se producen ciertas interferencias en el corte que modifican sensiblemente el flanco del diente.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Sarpen erradiala. Penetración radial.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Sarpen axial bidezko taillaketa, berriz, fresa ama konoenborkara baten sarrera tangentzialean oinarrituta dago. El tallado por penetración axial se basa en la entrada tangencial de una fresa madre troncocónica.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

2
koito > penetración (5 testuinguru)
eu testuak es testuak
himena osorik edukitzeak ez du frogatzen koitorik egon ez denik, eta himena hautsita edukitzeak ez du kontrakoa erakusten. un himen intacto no demuestra que no haya habido penetración y uno desgarrado tampoco prueba lo contrario.

Materiala: Oinarrizko analisi klinikoa

Egia al da baginak hotsak atera ditzakeela koitoan? ¿Es verdad que la vagina puede hacer ruidos durante la penetración?

Materiala: Oinarrizko analisi klinikoa

Baginaren hormak irregularrak eta oso malguak dira; ezaugarri horiei esker, gizonak atsegin hartzen du, eta koitoan bagina zakilaren formara egoki daiteke, edo, erditzean, haurraren burura. Los tabiques de la vagina son irregulares y muy elásticos, caracterí­sticas que facilitan la sensación placentera en el hombre y hacen posible que se adapte al pene en la penetración o a la cabeza de un bebé durante el parto.

Materiala: Oinarrizko analisi klinikoa

Baginako zuloaren albo bakoitzean guruin bat dago Bartholino-ren guruina, bagina lubrikatu eta koitorako prestatzen duena. A cada lado del orificio vaginal hay situada una glándula -glándula de Bartholino- que lubrica la vagina y la prepara para la penetración.

Materiala: Oinarrizko analisi klinikoa

Gogoan izan behar da jariakin horrek espermatozoideak izan ditzakeela, eta, horrenbestez, koitorik badago emakumea haurdun gera daitekeela, hazi-isurtzea baginatik kanpo gertatu arren. Hay que tener en cuenta que esta secreción puede contener espermatozoides, por tanto, si hay penetración, puede haber embarazo aunque la eyaculación se produzca fuera de la vagina.

Materiala: Oinarrizko analisi klinikoa