pasamanos Bilatu pasamanos testuinguru gehiagotan

1
eskubanda > pasamanos (28 testuinguru)
eu testuak es testuak
Eskubandaren zabalera Ancho pasamanos

Materiala: Egurraren teknologia

Eskubandaren txantiloiak eta hura egiteko modua zehazteko, 976. irudian adierazi bezala jokatu behar da. Tal como puede observarse en los grabados de la figura 976, se opera para hallar las plantillas y la ejecución del pasamanos.

Materiala: Egurraren teknologia

Gauza bera egin behar da eskubandaren kanpoaldeko eta barnealdeko txantiloiak kalkulatzeko (ikusi 974. irudia). Como puede observarse en el grabado, del mismo modo se opera para hallar las plantillas interior y exterior del pasamanos.

Materiala: Egurraren teknologia

Kalkulua egiteko, demagun zankabea frantses erakoa dela eta 4 cm lodi dela, eta eskubandak 8 x 4 cm-ko eskuairaldea duela. Para efectos del cálculo, suponemos que la zanca es a la francesa, y de un grosor de 4 cm.; y el pasamanos, de una escuadría de 8 X 4 cm.

Materiala: Egurraren teknologia

Oinplanoaren marrazkia izanik, zankabearen eta eskubandaren kanpoaldeak eta barnealdeak oinplanoan duten guztizko perimetroa kalkula dezakegu, Con el dibujo de la planta, hallamos el perí­metro total interior y exterior, en planta, de la zanca y pasamanos.

Materiala: Egurraren teknologia

Oso ohikoa da eskailerak (batez ere, erresistentzia izan behar duen zatia) obrako materialez edo burdinaz egitea, baina, egurra oso apaingarria dela-eta, egurrezkoak egiten ditugu barandak, eskubandak, mailagainak, etab. Aunque es muy frecuente construir las escaleras (principalmente su parte resistente), de material de obra o de hierro, sin embargo, como la madera juega un papel importante en la decoración, suelen construirse de madera las barandillas, pasamanos, huellas, etc.

Materiala: Egurraren teknologia

Nolanahiko eskailera okerrak egiteko funtsezko araua da eskaileraren oinplanoa eta altxaera ezin hobeto marratzea eta, plano horietan oinarrituz, zankabeen eta eskubanden txantiloiak garatzea eta mailen neurriak eta forma ondorioztatzea. La regla fundamental para poder construir cualquier clase de escalera curvada, consiste en trazar perfectamente la planta y alzado de la misma; y, sobre estos planos, hacer las plantillas desarrolladas de las zancas y pasamanos, y deducir la medida y forma de los peldaños.

Materiala: Egurraren teknologia

Zankabeak eta eskubandak egiteko, txantiloiak erabili behar dira, eta, txantiloiak egiteko, nukleorik gabeko eskailera kiribila egiteari buruz mintzatu garenean azaldu dugun sistema aplikatu behar da (ikusi 974., 975. eta 976. irudiak). Hala ere, zailagoa da nukleorik gabeko eskaileren txantiloiak egitea, eskailera-begiari dagozkion zankabea eta eskubanda direla eta. Para la construcción de las zancas y pasamanos, se obtendrán las plantillas con el mismo sistema que hemos empleado en la escalera anterior (figuras 974, 975 y 976). En esta escalera tendremos más trabajo para la obtención de las plantillas, debido a la zanca y pasamanos de la parte del ojo de escalera.

Materiala: Egurraren teknologia

976. irudia. Eskubandaren altxaera eta oinplanoaren txantiloiaren garapena. Fig. 976 .Alzado del pasamanos y desarrollo de la plantilla en planta.

Materiala: Egurraren teknologia

Eskubanda da barandaren elementurik zailena egiten, baina azaldu dugu dagoeneko nola egin behar den, zankabea eta eskubanda eraikitzeko modua azaldu dugunean. El elemento más difí­cil de ejecutar en ella es el pasamanos, cuya descripción ya se ha hecho al explicar la construcción de la zanca y pasamanos.

Materiala: Egurraren teknologia