neurotransmisor

1
neurotransmisore > neurotransmisor (2 testuinguru)
eu testuak es testuak
Bulkada neuronara iristen denean, neurotransmisoreak dituzten besikulak askatzen dira espazio sinaptikoan, eta, horrenbestez, hurrengo neuronaren gorputzak sinapsian dagoen neurotransmisorea detektatu eta modu berean igortzen dio informazioa beste neurona bati. La llegada del impulso nervioso a la neurona provoca que se liberen vesí­culas cargadas con neurotransmisores a este espacio intersináptico, de manera que el cuerpo de la siguiente neurona detecta el neurotransmisor que se encuentra en la sinapsis y transmite la información de igual manera a otra neurona.

Materiala: Anatomia

Bulkada neuronara iristen denean, neurotransmisoreak dituzten besikulak askatzen dira espazio sinaptikoan eta, horrenbestez, hurrengo neuronaren gorputzak sinapsian dagoen neurotransmisorea detektatu eta modu berean igortzen dio informazioa beste neurona bati. La llegada del impulso a la neurona provoca que se liberen vesí­culas cargadas con neurotransmisores a este espacio intersináptico, de manera que el cuerpo de la siguiente neurona detecta el neurotransmisor que se encuentra en la sinapsis y transmite la información de igual manera a otra neurona.

Materiala: Anatomia

neurotransmisore > neurotransmisor (9 testuinguru)
eu testuak es testuak
Badirudi hainbat faktorek aldi berean eragiten dutela nerabezaroan, aldaketak eta nolabaiteko ezegonkortasuna nagusitzen diren garaian, hain zuzen ere. Faktoreak hauek dira: asaldura neuroendokrinoak, neurotransmisoreen asaldura, aldez aurretiko joera genetikoa, estresa, dieta desegokiak, familia- eta gizarte-faktoreak. Parece que diferentes factores (alteraciones neuroendocrinas, trastorno de neurotransmisores, predisposición genética, estrés, dietas inadecuadas, factores familiares y sociales) interactúan durante la pubertad, que es un perí­odo de cambio y de cierta inestabilidad.

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

Askatzen dituzten neurotransmisoreek kitzikapen- edo inhibizio-eragina izan dezakete. Los neurotransmisores que liberan pueden tener efecto excitatorio o inhibitorio.

Materiala: Oinarrizko analisi klinikoa

neurona NSZean hasi eta muskulu eskeletikoan amaitzen da. Ez dago gongoilik eta askatzen dituen neurotransmisoreek kitzikapen-eragina baino ez dute. La neurona tiene origen en el SNC y finaliza en un músculo esquelético, no existe ningún ganglio y los neurotransmisores que libera tienen efecto único de excitación.

Materiala: Oinarrizko analisi klinikoa

Neurotransmisoreak gai kimikoak dira. Los neurotransmisores son unas sustancias quí­micas.

Materiala: Oinarrizko analisi klinikoa

Zer dira neurotransmisoreak? Zer gertatzen da neurotransmisorerik askatzen ez bada? ¿Qué son los neurotransmisores, qué ocurre si no se liberan los neurotransmisores?

Materiala: Oinarrizko analisi klinikoa

Astrozitoen funtzioa neuronen elikaduran laguntzea da, zelulaz kanpoko K+-ren homeostasia mantentzea, neurotransmisoreak berriz hautematen direla ziurtatzea, nerbio-bulkada gera dadin, eta abar. La función de los astrositos es participar en la nutrición de las neuronas, mantener la homeostasis del K+ extracelular, asegurar la recaptacion de los neurotransmisores asegurándose así­ que el IN cesa...

Materiala: Oinarrizko analisi klinikoa

Neurotransmisoreek lan egin dutenean, metabolizatu egiten dira, edo sinapsi aurreko neuronara itzultzen dira, berriro lan egiteko. Cuando los neurotransmisores ya han actuado se metabolizan o vuelven a la neurona presináptica para volver a actuar.

Materiala: Oinarrizko analisi klinikoa

Nerbio-bulkada eta, horrenbestez, EKINTZAKO POTENTZIALA SINAPSI ONDOKO neuronarekin ukipenean dagoen AXOIAREN zonara iristen direnean, zelulaz kanpoko Ca++-a axoiaren erraboil terminalean sartzen da, sinapsi-besikulen EXOZITOSIA eragiten du, eta, hala, NEUROTRANSMISOREAK askatzen dira; horiek bizkor hedatzen dira mintza zeharkatuz, eta EKINTZAKO POTENTZIALA sortzen dute sinapsi ondoko neuronan. Hala, hurrengo neurona bulkada transmititzen hasten da. Cuando el impulso nervioso y por tanto el POTENCIAL de ACCIÓN llegan a la zona de AXON que está en contacto con la neurona POSTSINí€PTICA, el Ca++ extracelular entra en el bulbo terminal axonal y provoca la EXOCITOSIS de las vesí­culas sinápticas, provocando la liberación de NEUROTRANSMISORES que se difunden rápidamente atravesando la membrana y provocando el POTENCIAL de ACCIÓN en la neurona postsináptica iniciándose así­ la transmisión del impulso por la siguiente

Materiala: Oinarrizko analisi klinikoa

Astrozitoek izar-itxura dute, eta neurogliaren parte dira. Besteak beste, zelulaz kanpoko K+-ren homeostasia mantentzen dute, eta neurotransmisoreak berriz hautematen direla ziurtatzen dute, nerbio-bulkada geldi dadin. Los astrocitos son células con aspecto estrellado que forman parte de la neuroglia, y entre otras importantes funciones, mantienen la homeostasis del K+ extracelular, y aseguran la recaptación de los neurotransmisores para que el impulso nervioso cese.

Materiala: Oinarrizko analisi klinikoa