negligencia

1
zabarkeria > negligencia (4 testuinguru)
eu testuak es testuak
isolatutako amei laguntzea, laguntza ekonomikoak eta abar. Horrela, saihestu edo arindu egin nahi dira etorkizunean eskolan moldatu ezinak, portaera-arazoak, utzikeriagatiko edo zabarkeriagatiko haurren tratu txarrak eta abar. ayudas a las madres aisladas, ayudas económicas, etc., evitando o paliando de esta manera futuras inadaptaciones escolares, trastornos de conducta, así­ como el maltrato infantil por abandono o negligencia.

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

Higiene faltak, hazkuntza-atzerapenak eta etengabe infekzioak izateak abandonatzearen edo zabarkeriaren seinale izaten dira. ^ La falta de higiene, el retraso en el crecimiento y las infecciones recurrentes son indicadores de la existencia de abandono o negligencia.

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

Zabarkeria edo abandonatzea. ^ Negligencia o abandono.

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

Zabarkeriak, abandonuak edo babesgabetasunak edo tratu txarrek (fisiko, psikiko edo sexualak) eragin ditzakete asaldu horiek. í‰stas pueden ser causadas por una situación de negligencia, abandono o desamparo, o por una situación de maltrato (fí­sico, psí­quico o sexual).

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea