nave industrial

1
industria-nabe > nave industrial (3 testuinguru)
eu testuak es testuak
Estalki mota honetan honako hau definitu behar da: alde batetik, zer eraikin mota proiektatuko den, eta, beste alde batetik, eraikin horrek zer erabilera izango duen; hortaz, garrantzizkoa da industria-nabea eta industria-eraikina kontzeptuak bereiztea. Bereizketa hori ondoren azalduko dugu. En este tipo de cubierta, hay que definir, qué tipo de edificio se va a proyectar y el uso que se va a desarrollar en la misma, por lo tanto es importante distinguir el concepto de Nave industrial o Edificio industrial, lo cual desarrollamos a continuación.

Materiala: Eraikinaren estalkia

INDUSTRIA NABEA NAVE INDUSTRIAL

Materiala: Eraikinaren estalkia

Industria-nabeak biltegiak, salgai-biltegiak, hangarrak, tailer mekanikoak eta abar babesteko erabiltzen dira normalean horrelako estalkiak. Este tipo de cubierta, por regla general, se utiliza para la protección de Naves industriales, ya bien sean almacenes, depósitos de mercancías, hangares, talleres mecánicos, etc.

Materiala: Eraikinaren estalkia