metabolismo celular Bilatu metabolismo celular testuinguru gehiagotan

1
metabolismo zelular > metabolismo celular (1 testuinguru)
eu testuak es testuak
Beren funtzioa metabolismo zelularreko substantziak digeritzea da. Su función es digerir sustancias del metabolismo celular.

Materiala: Anatomia

zelula-metabolismo > metabolismo celular (6 testuinguru)
eu testuak es testuak
Eta mantenugaien zelula-metabolismoaren bidez energia sortzeko, oxigenoa (O2) behar du. Horrenbestez, minutu batzuetan gas hori faltaz gero, ezin da bizitzen jarraitu. Para generarla, a través del metabolismo celular de los nutrientes, le es imprescindible el oxí­geno (O2, de modo que, si nos falta este gas, durante unos minutos, no se puede seguir viviendo.

Materiala: Anatomia

Egiazko arnasketa da; hots, O2-a erabiltzea zelula-metabolismorako eta, besteak beste, CO2-a ekoiztea. O2-aren zeluletara hedatzeko urratsa O2 kontzentrazioaren araberakoa izaten da; arteria-eremuko kapilarretan, oxigeno-kontzentrazioa altua da, baina baxua, zeluletan (etengabe kontsumitzen baitute O2-a metabolismorako). Es la respiración verdadera, o utilización del O2 para el metabolismo celular y la producción, entre otros compuestos, de CO2. La difusión de O2 hacia las células, depende de la concentración de O2, que es elevada en los capilares de la zona arterial, mientras que es baja en las células (ya que consumen continuamente O2 para su metabolismo).

Materiala: Anatomia

Ondorioz, larruazaleko zelula-metabolismoa areagotzen da, zirkulazioa hobetzen da eta, hortaz, hondakinak deuseztatzea eta elikatzea, baita zelulen berriztatzea ere. Como consecuencia, en la piel aumentará el metabolismo celular, mejorará la circulación, y por tanto, la eliminación de desechos y nutrición, así­ como la regeneración celular.

Materiala: Estetikan erabiltzen diren teknika hidrotermalak

%90 ura da, baina substantzia ugari ditu esekita, besteak beste, proteinak, gatzak, hormonak, bitaminak, glukosa eta antigorputzak, zelula-metabolismoaren hondakinez gain. Está formado en un 90% por agua pero contiene además importantes sustancias en suspensión como proteí­nas, sales, hormonas, vitaminas, glucosa y anticuerpos, además de productos de desecho del metabolismo celular.

Materiala: Elektroestetika

Masaje sakonagoa nahi izanez gero, maniobra bortitzak eta sakonak egiten dira, erritmo bizian eta aldi luzeagoan. Era horretan, muskulu-masak mobilizatu egiten dira ekarpen nutritiboa hobetzeko, eta zelula-trukeak eta zelula-metabolismoa berrezartzeko. Si se desea un masaje más profundo, se realizan maniobras enérgicas y profundas, con ritmo rápido, durante un perí­odo prolongado, de manera que se movilicen las masas musculares para mejorar el aporte nutritivo, restablecer los intercambios y el metabolismo celular.

Materiala: Pigmentuen mikroezarpena

Gainera, diatermia kapazitiboa erabil daiteke baskularizazioa hobetzeko, baita zelula-metabolismoa eta ionizazioa ere, hobeto sartzeko. se puede utilizar diatermia capacitiva para mejorar la vascularización y el metabolismo celular e ionización para mejorar la penetración

Materiala: Pigmentuen mikroezarpena

zelulen metabolismo > metabolismo celular (11 testuinguru)
eu testuak es testuak
(zelulen metabolismotik sortutako CO2-a, toxinak eta katabolitoak) CO2, toxinas y catabolitos resultantes del metabolismo celular.

Materiala: Elektroestetika

Odol-zirkulazioa ere aktibatzen da eta, horri esker, zelulen metabolismoak hobera egiten du. Activación de la circulación sanguí­nea con lo que se mejora el metabolismo celular.

Materiala: Elektroestetika

Zelulen metabolismoa eta nutrizioa hobetzea. Mejorar la nutrición y el metabolismo celular

Materiala: Pigmentuen mikroezarpena

Diatermia kapazitiboa erabili behar da, zelulen metabolismoa suspertu, sakoneko hipertermia eragin, elastikotasuna hobetu eta azala tenkatuta dagoela ez sentitzea eragiten baitu. diatermia capacitiva, que activa el metabolismo celular, hipertermia profunda, mejora la elasticidad y evita la sensación de tirantez

Materiala: Pigmentuen mikroezarpena

Ionizazioa edo diatermia kapazitiboa erabili behar da, substantzia aktiboak larruazalean errazago sartzeko eta zelulen metabolismoa indartzeko. ionización / diatermia capacitiva para facilitar la penetración de sustancias activas, y activar el metabolismo celular

Materiala: Pigmentuen mikroezarpena

Zenbait faktore daude, bai barnekoak, bai kanpokoak, prozesu fisiologiko horretan eragiten dutenak eta DNA-kateak aldatu eta, ondorioz, zelulen metabolismoa desorekatzen dutenak. Existen una serie de factores tanto internos como externos, que alteran el proceso fisiológico, transformando y alterando las cadenas de ADN (ácido desoxirribonucleico), por lo que crea desajustes en el metabolismo celular.

Materiala: Elektroestetika

Estimulu trofikoa ere handia da; batetik, zelulen metabolismoak eragiten du, eta, bestetik, hiperemiak berak, eta ekarpen handiagoa bermatzen du horrek. Se produce un importante estí­mulo trófico en parte debido al estí­mulo del metabolismo celular y en parte debido a la hiperemia que se produce, lo que garantiza el mayor aporte.

Materiala: Elektroestetika

Ehun konektiboaren (zuntz elastikoak eta kolagenoa) berregituraketan duen eragin biologikoagatik, zelulen eraberritzea areagotzen duelako (berrepitelizazioa), zelulen metabolismoa bizkortuz zuntz elastiko eta kolageno-zuntz berrien sorrera estimulatzen duelako, eta eragin bioerregulatzaile orokorra duelako, oso erabilgarria izango da biguntasuna tratatzeko. Por su efecto biológico sobre la reconstrucción del tejido conectivo (fibras elásticas y colágeno), por el incremento de la regeneración celular que produce (reepitelación), por su efecto acelerador del metabolismo celular estimula la producción de nuevas fibras elásticas y colágenas y por su

Materiala: Elektroestetika

Depilazio elektrikoaren ondoren. Zelulak eraberritzeko (berrepitelizazioa), zelulen metabolismoa bizkortzeko, edemen aurka, hanturen aurka, infekzioen aurka eta minaren aurka duen indarragatik, emaitza ezin hobeak lortzen dira ehunen normalizazioari eta orbaintzeari dagokienez. Post-depilación eléctrica, por su poder de regeneración celular (reepitelización), acelerador del metabolismo celular, antiedematoso, antiinflamatorio, antiinfeccioso y antiálgico, se obtienen excelentes resultados de normalización y cicatrización del tejido.

Materiala: Elektroestetika

Eragin mekaniko horrek zelula-mintzen iragazkortasuna areagotzen du, eta, horrekin batera, fluidoen trukea bizkortzen du; hala, difusio-prozesuei laguntzen die, eta zelulen metabolismoa hobetzen du. Este factor mecánico produce un aumento en la permeabilidad de las membranas celulares con la consiguiente aceleración del intercambio de fluidos, favoreciendo los procesos de difusión y mejorando el metabolismo celular.

Materiala: Elektroestetika

metabolismo zelular > metabolismo celular (3 testuinguru)
eu testuak es testuak
elikagaiak molekula sinpleetan eraldatzen dira (substantzien konposizioa aldatu egiten da, beraz). Horrela, molekula sinple horiek zelulek erabil ditzakete, metabolismo zelularra egiteko. se denomina a la transformación de los alimentos en moléculas sencillas (la composición de las sustancias ha cambiado) que ahora pueden ser utilizadas por las células para el metabolismo celular.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Kanpo-arnasketaren bidez sartu den O2-a organismoko zelula guztietara iristen da odolaren bidez. Zeluletan, BARNE-ARNASKETA egiten da, hau da, METABOLISMO ZELULARRA. Metabolismoan, zelulek mantenugaiak erretzen dituzte (adibidez: El O2 que ha penetrado a través de la respiración externa se dirige a todas las células del organismo a través de la sangre para que tenga lugar la RESPIRACIÓN INTERNA, que es en realidad el METABOLISMO CELULAR, en el que las células queman los nutrientes (ej:

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

izan ere, metabolismo zelularrean sortzen diren hondakinak odolak jasotzen ditu. Gero, hondakin horiek kanporatu egiten dira, larruazal, bare, gibel eta batez ere giltzurrunen bidez. ya que las sustancias de desecho producidos durante el metabolismo celular, son recogidas por la sangre, para luego ser eliminadas a través de la piel, del bazo, del hí­gado y sobre todo de los riñones.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak