interfase

1
interfaze > interfase (81 testuinguru)
eu testuak es testuak
HMI INTERFAZEA INTERFASE HMI

Materiala: SCADA sistemak

Estazio nagusiko programa erabiltzailearen eta sistemaren arteko interfaze-lana egingo duten pantailak diseinatzean datza. Horretarako, Omron enpresaren SYSMAC-SCS softwarea erabiliko dugu. El programa de la estación central consiste en diseñar las pantallas que hagan de interfase entre el usuario y el sistema, haciendo uso del software SYSMAC-SCS de Omron.

Materiala: Neurketa- eta erregulazio-sistemen garapena I

Distantzia luzeagoa bete nahiko bagenu edo kontrolagailu gehiago eduki, RS232/RS485 arauko bihurgailuak erabil ditzakegu. Kontrol-estazio horretan, erabiltzailearen eta sistemaren arteko interfaze-pantailak programatu beharko dira. Si quisiéramos cubrir una mayor distancia o contar con un mayor número de controladores, se podrían utilizar conversores de norma RS232/RS485. En esta estación de control se deberán programar las pantallas de interfase entre usuario y sistema.

Materiala: Neurketa- eta erregulazio-sistemen garapena I

Interfaze hori inplementatzeko, kontrol-software egokia (SCADA) duen ordenagailua erabiltzen da. Esta interfase se suele implementar mediante PC con el software de control (SCADA) adecuado.

Materiala: Neurketa- eta erregulazio-sistemen garapena I

Horregatik, kontrol-sistema baten barruan sartzen dira erabiltzailearekin interfaze-lana egiten duten instrumentu guztiak eta sentsoreen eta amaierako kontrol-elementuen artean dauden guztiak; horietatik, kontrolagailua edo erreguladorea da garrantzitsuena. Por ello, el sistema de control engloba a todos los instrumentos que hacen de interfase con el usuario y a todos aquellos que están situados entre los sensores y los elementos finales de control, siendo el más importante el controlador o regulador.

Materiala: Neurketa- eta erregulazio-sistemen garapena I

Arau horrek dio aginte-gailuak, ikus-adierazgailuak eta gizakia-makina interfazean erabilitako bistaratzeko gailuek modu argian eta irauteko moduan markatuta egon behar dutela, bakoitzaren funtzioak kontuan hartuta. La citada norma dice que los dispositivos de mando, indicadores visuales y visualizadores utilizados en la interfase hombre-máquina deberán estar marcados claramente y de forma durade-

Materiala: Neurketa- eta erregulazio-sistemen garapena I

Sistemarekin komunikatzeko interfazea: Interfase de comunicación con el sistema:

Materiala: Neurketa- eta erregulazio-sistemen garapena I

EasyPort (Festo) interfazea Interfase EasyPort (Festo)

Materiala: SCADA sistemak

Diseinu Gidak modu praktikoan ordenagailu-pertsona interfaze grafikoen diseinuarekin lotutako oinarrizko argibideak eta aholkuak ematen ditu, indarrean dagoen araudia kontuan hartuta, betiere. La Guía de Diseño proporciona, de forma práctica, las indicaciones y consejos básicos relacionados con el diseño de interfases gráficas Ordenador-Persona teniendo en cuenta las normativas existentes.

Materiala: SCADA sistemak

Eragingailua Sentsorea Interfazea (ASI) Actuador Sensor Interfase (ASI)

Materiala: SCADA sistemak

interfaze > interfase (1 testuinguru)
eu testuak es testuak
Interfazea Interfase

Materiala: SCADA sistemakEraikinaren estalkia

2
fasearte > interfase (1 testuinguru)
eu testuak es testuak
Interfazea Interfase

Materiala: SCADA sistemakEraikinaren estalkia

fasearte > interfase (3 testuinguru)
eu testuak es testuak
Aztertzen baditugu ur kondentsatuak itxituraren faseartean dituen balioak, ikusiko dugu balio horiek 0,50 kg/m2-tik beherakoak direla X, Y eta Z klima-eremuetan, eta, hori, DIN 4108 arauak ez-agresibotzat hartzen du, eta bermatzen du itxitura lehorra dela eremu guztietan. Si observamos los valores de agua condensada en las interfases del cerramiento, en las zonas climáticas X-Y y Z son menores de 0,50 kg/m2, lo cual la normativa DIN 4108 considera no agresivo, garantizando que el cerramiento es seco en todas las zonas.

Materiala: Eraikinaren estalkia

Aztertzen baditugu ur kondentsatuak itxituraren faseartean dituen balioak, ikusiko dugu balio horiek 0,50 kg/m2-tik beherakoak direla Y eta Z klima-eremuetan, eta, hori, DIN 4108 arauaren arabera garrantzirik gabea da, 0,5 kg/m2 baino txikiagoak direlako; horrek guztiak bermatzen du estalkia lehortzat hartzea. Si observamos los valores de agua condensada en las interfases del ce rramiento, en las zonas climáticas Y-Z son menores de 0,50 kg/m2, lo cual la normativa DIN 4108 considera despreciable al ser menores de 0,5 kg/m2, lo cual garantiza que la cubierta se considera seca.

Materiala: Eraikinaren estalkia

Interfazea Interfase

Materiala: SCADA sistemakEraikinaren estalkia