intercambio gaseoso

1
gas-truke > intercambio gaseoso (3 testuinguru)
eu testuak es testuak
Arteria bakoitza dagokion birikan sartzen denean, izugarri zatitzen da, birika-albeoloen inguruan kapilar ugari sortuz. Hor egiten da gas-trukea: 02-a airetik odolera igarotzen da, CO2-a, berriz, odoletik airera; horrela, bertara iristen den odola arteria-odol bihurtzen da. Cuando cada arteria penetra en su pulmón correspondiente, se ramifica enormemente, hasta originar infinidad de capilares alrededor de los alveolos pulmonares, que es donde tiene lugar el intercambio gaseoso pasando el O2 del aire a la sangre y el CO2 de la sangre al aire; de manera que la sangre que habrá llegado, se transforma en sangre arterial.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Gainera, biriketako surfaktante deritzon substantzia bat dute, albeoloen paretek elkarrekin bat egin ez dezaten (izan ere, bat-egite horrek gas-trukea ekidingo luke). Además posee una sustancia denominada sulfactante pulmonar que va a impedir que las paredes alveolares se junten ya que ésta impediría el intercambio gaseoso.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Normalean gaixotasun kronikoak izaten dira, eboluzio luzekoak. Gaixotasun hauek albeoloetan egiten den gas-trukeari eragiten diote. Por lo general son enfermedades crónicas con un largo perí­odo de evolución y que afectan al intercambio gaseoso en los alveolos.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak