hoja de ruta Bilatu hoja de ruta testuinguru gehiagotan

1
ibilbide-orri > hoja de ruta (2 testuinguru)
eu testuak es testuak
Ibilbide-orria, oro har, gure esku-hartzea osatzen duten fase eta zeregin guztien segida ordenatua da, ezarritako helburuak lortzera bideratua eta zeregin bakoitza neurtzeko sistema bat duena —adierazleak—, gida hori hobetzeko. La hoja de ruta representa a grandes rasgos la secuencia ordenada de fases y tareas que comprende toda nuestra intervención orientada a la consecución de los objetivos planteados, acompañada de un sistema de mediciónindicadores– de cada una de esas tareas para mejorar esa orientación o guía.

Materiala: Animazio soziokulturalaren testuingurua

Adierazle horiek —fidagarriak eta baliozkoak— kultura-programaren helburuetan oinarrituta ebalua daitezke, eta programazioaren ibilbide-orria izan daitezke, hurrengo unitate didaktikoan aipatuko dugunez. Estos indicadores, fiables y válidos, son ítems evaluables definidos a partir de los objetivos de la programación cultural y que pueden pasar a constituir la hoja de ruta de la programación, tal y como se comentará en la unidad didáctica siguiente.

Materiala: Animazio soziokulturalaren testuingurua