herramienta de corte

1
Trontzaketarako erabiltzen den ebaketa-erreminta
Trontzaketarako erabiltzen den ebaketa-erreminta
ebaketa-erreminta > herramienta de corte (29 testuinguru)
eu testuak es testuak
Ebaketa-erremintak lan-piezari eragingailu pneumatiko baten bidez erasoko dio. La herramienta de corte ataca a la pieza de trabajo mediante el accionamiento neumatico.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

4.15 irudia. Pieza baten ertzak alakatzeko sistema, ebaketa-erreminta bat erabiliz fresa baten ordez. Figura 4.15. Chaflanado de las aristas de una pieza, realizado con una herramienta de corte en lugar de una fresa.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

Material-galera dakarren prozesu baten bidez pieza bati forma edo akabera ematean dautzan eragiketak, ebaketa-erreminta bat edo beste prozedura batzuk erabiltzen dituztenak. Operación/es que consiste/n en dar forma o acabado a una pieza mediante un proceso que implica una pérdida de material, utilizando una herramienta de corte u otros procedimientos.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Ebaketa-erremintak eta barautsak. Herramientas de corte y brocas.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Ebaketa-erremintekin ongi lan egiten da abiadura handitan. Se trabaja bien con herramientas de corte a grandes velocidades.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Ebaketa-erremintetarako metal gogorraren fabrikazioa (plakatxoak) Fabricación del metal duro para herramientas de corte (plaquitas)

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Formazioan, berriz, ebaketa-erremintak ezartzen du piezaren geometria, osorik edo partzialki. Izan ere, erremintaren sorbatzak piezaren kanpoko edo barneko gainazalean sortu beharreko geometriaren iruntzia du. En el formado, la herramienta de corte establece la geometría de la pieza, total o parcialmente, puesto que el filo de la herramienta tiene el reverso de la geometría a producir en la superficie -exterior o interior- de la pieza.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Horrela, beraz, piezaren planoarekin, piezaren materialaren ezaugarriekin, makina-erremintaren ezaugarriekin eta ebaketa-erremintei buruzko beharrezko informazioarekin, jarraibide bat dugu erremintak aukeratzeko, aplikatzeko eta optimizatzeko. Así­ pues, con el plano de la pieza, las caracterí­sticas del material de la misma, de la máquina herramienta, y con la información necesaria de las herramientas de corte, podemos seguir una pauta para la selección, aplicación y optimización del herramental.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Ebaketa-erremintetarako egungo plakatxo trukagarriak urte askotan garatu eta landu dira txirbilak behar bezala sortzeko eta kontrolatzeko. Las actuales plaquitas intercambiables para herramientas de corte, reúnen muchos años de desarrollo y trabajo con el objetivo de lograr una buena formación de virutas, así­ como un buen control de las mismas.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

ebaketa-erremintaren geometria (oso garrantzitsutzat hartzen dira forma eta punta-erradioa), eta geometría de la herramienta de corte, considerando como muy importantes la forma y el radio de punta, y

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea