gravamen Bilatu gravamen testuinguru gehiagotan

1
karga > gravamen (4 testuinguru)
eu testuak es testuak
Enpresak kalkulu hau egin du: Zerga gordina = Kontabilitate-emaitza x Karga-tasa = 100.000x%30 = 30.000 € Zerga sortua (630 kontua) = Zerga gordina Kenkariak = 30.000 - 5.000 = 25.000 € La empresa ha realizado el siguiente cálculo : Impuesto bruto = Resultado contable x Tipo de gravamen = 100.000x30% = 30.000 € Impuesto devengado (cuenta 630) = Impuesto bruto - Deducciones = 30.000 - 5.000 = 25.000 €

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Karga-tasa: %30 Tipo de gravamen: 30%

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Karga edo zergarik dagoen egiaztatzea komeni da (hipotekak, atzeratutako zergak, eta abar). Es conveniente verificar si existen cargas y gravámenes (hipotecas, impuestos atrasados, etc.).

Materiala: Kontu-ikuskaritza

8. Kontabilizatutako ondasun aktibo guztien jabetza-titulu egokia du erakundeak, eta horiek kargetatik nahiz hipoteketatik libre daude, memorian aipatzen direnak salbu. La Entidad tiene tí­tulo de propiedad adecuado de todos los bienes activos contabilizados, los cuales están libres de gravámenes e hipotecas, salvo los indicados en la Memoria.

Materiala: Kontu-ikuskaritza