grano mineral Bilatu grano mineral testuinguru gehiagotan

1
ale mineral > grano mineral (3 testuinguru)
eu testuak es testuak
c) Beste erradapi bat sortzen da, ale mineralezko autobabestutako xafla batez, gutxienez 0,33 m-ko garapena duena eta estalkiko karela baino 15-20 cm gorago dagoena, hotzeko eta beroko asfalto-itsasgarriz itsatsia. c) Formación de un nuevo rodapié con una lámina autoprotegida, de grano mineral, de 0,33 m de desarrollo como mí­nimo y elevado sobre el peto de cubierta de 15 a 20 cm, adherida con adhesivo asfáltico en frí­o y calor.

Materiala: Eraikinaren estalkia

Bigarren xafla 5 kg/m2-ko APP polimero-betunezkoa da, eta ale minerxafla 5 kg/m2-ko APP polimero-betunezkoa da, eta alez autobabestua dago. Haren biguntze-puntua 15oC da (UNE 104 281/1.3) eta sustraien aurkako tratamendua aplikatzen zaio (UNE 53420). 180 g/m2-ko poliesterrezko feltroz armatua dago, UNE 104 204, elkarren gainean jarrita 3-5 cm-tan, aurrekoari hotzeko asfalto-itsasgarriz itsatsia (0,20 kg/m2), QB-90 araua betez (UNE 104 242/2 atala, LBM 50 G FP mota, GA 1 sistema). Una segunda lámina autoprotegida con grano mineral a base de betún polimérico APP de 5 kg/m2 y punto de reblandecimiento de 15oC (UNE 104 281/1.3), con tratamiento antirraí­ces (UNE 53420), armada con fieltro de poliéster de 180 g/m2 (FP), UNE 104 204, solapada entre sí­ de 3 a 5 cm, adherida a la anterior con adhesivo asfáltico en frí­o a razón de 0,20 kg/m2, cumpliendo norma QB-90, apartado UNE 104 242/2, tipo LBM 50 G FP, sistema GA 1.

Materiala: Eraikinaren estalkia

Iragazgaizte-xafla orokorra 5-7 cm gorago igotakoan, 0,50-1 m-ko banda itsatsi behar da hotzeko asfalto-itsasgarriz eta butano-sopletearen bero bidez, eta koloreko ale mineraleko edo aire zabaleko akrilikoz estalitako aluminio gofratu autobabestutako akabera izango du, UNE 104 402 araua betez. Una vez elevada la lámina general de impermeabilización, los 5-7 cm, se adhiere una banda de 0,50 - 1 m con adhesivo asfáltico en frí­o y calor de soplete de butano, con terminación autoprotegida de grano mineral coloreado con poliuretano o aluminio gofrado revestido de un acrí­lico de intemperie, cumpliendo norma UNE 104 402.

Materiala: Eraikinaren estalkia