fondo propio

1
funts propio > fondo propio (13 testuinguru)
eu testuak es testuak
1. Funts propioen eta kapitaleko diru-laguntzen arloa 1 írea de fondos propios y subvenciones de capital

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Funts propioen eta kapitaleko diru-laguntzen kontu-ikuskaritza Auditoría de fondos propios y subvenciones de capital.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Lan-arloa: FUNTS PROPIOAK ETA KAPITALEKO DIRU-LAGUNTZAK írea de trabajo: FONDOS PROPIOS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL

Materiala: Kontu-ikuskaritza

FUNTS PROPIOAK ETA KAPITALEKO DIRU-LAGUNTZAK FONDOS PROPIOS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL

Materiala: Kontu-ikuskaritza

5.2. Funts propioen balorazioa NIIF arauetan 5.2 Valoración de los fondos propios en las normas NIIF

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Funts propioak enpresaren aktiboen hondarrak dira, pasibo galdagarriak kendu ostean. Los fondos propios están integrados por la parte residual de los activos de la empresa una vez deducidos todos los pasivos exigibles.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

- 1996/12/20ko ICACen Ebazpena, funts propioen kontzeptuari buruzkoa. -Resolución del ICAC de 20/12/1996 sobre el concepto de fondos propios.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

5.1. Funts propioen eta kapitaleko diru-laguntzen balorazioa 5.1 Valoración de los fondos propios y subvenciones de capital

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Enpresaren funts propioak existitzen direla, bere jabetzakoak direla eta baloratuta daudela, eta urteko kontuetan ondo aurkeztuta daudela, KPOri jarraikiz. Los fondos propios de la empresa existen, son de su propiedad y están valorados y presentados correctamente en las cuentas anuales de acuerdo con el PGC.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Funts propioen eta kapitaleko diru-laguntzen kontu-ikuskaritza Auditoria de fondos propios y subvenciones de capital

Materiala: Kontu-ikuskaritza