escuela infantil

1
haur-eskola > escuela infantil (54 testuinguru)
eu testuak es testuak
Haur-eskolak. Escuelas infantiles.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

LEHEN HAURTZAROAN ARRETA EMATEKO ZERBITZUAK (Haur-eskolak, Ludotekak, Haurren etxeak...) SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA (Escuelas infantiles, Ludotecas, Casas de Niños...)

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Egin ezazu azterketa estatistiko bat, ahalik eta zabalena, minusbaliotasun fisiko, sentsorial edo/eta psikikoa duten eta orain zure azterlaneko haur-eskoletan dauden haurrei buruz. Haz un estudio estadí­stico, abarcando el radio más amplio que puedas, de los niños con discapacidad fí­sica, sensorial y/o psí­quica que se encuentren en este momento escolarizados en escuelas infantiles de tu estudio.

Materiala: Jolasaren metodologia

Berezko jolasa da, batez ere 6 urtera bitartean; horregatik, haur-eskolan ahalik eta gehien bultzatu behar da. Es el juego por excelencia, sobre todo hasta los 6 años, de ahí­ que en la escuela infantil se deba potenciarlo al máximo.

Materiala: Jolasaren metodologia

Beste jolas-espazio batzuk haur-eskolan Otros espacios de juego en la escuela infantil

Materiala: Jolasaren metodologia

Elikadura haur-eskolan La alimentación en la escuela infantil ........................

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

Maria 8 hilabeterekin hasi zen haur-eskolara etortzen. María es una niña que se incorporó a la escuela infantil cuando tenía 8 meses.

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

Esate baterako, haurrari munduaz jabetzen lagunduko dioten osagaiek egon beharko dute haur-eskolan. En la escuela infantil, por ejemplo, debe haber elementos que vayan permitiendo al niño el descubrimiento del mundo.

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

Haur-eskolak ezinbesteko eginkizuna du hizkuntzaren nahasteak detektatzeko orduan. La escuela infantil desempeña un papel imprescindible en la detección de trastornos del lenguaje.

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

Haur-eskolek eginkizun erabakigarria dute haur horiek diagnostikatzeko orduan; izan ere, askotan, patologia hori ez da nabarmentzen pediatraren kontsultan. El papel que las escuelas infantiles desempeñan en el diagnóstico de estos niños es crucial, ya que en la consulta pediátrica esta patología a menudo pasa desapercibida.

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa