enclavamiento

1
katigamendu > enclavamiento (4 testuinguru)
eu testuak es testuak
B Jasogailu orok katigamendu mekaniko bat eduki behar du, ustekabean erortzen denerako. B Todo elevador tiene que tener un enclavamiento mecánico en caso de caí­da inesperada.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Motor bat ibilgailuaren katigamenduetatik kanpo uzten denean, irudian ikusten den moduko tresna batez heldu behar zaio. Cuando se deja un motor fuera de los enclavamientos del vehí­culo, hay que sujetarlo con el útil de la figura.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

B Katigamendua egiteko energia mozteko, mantentze-lanak egiten direnean. B Enclavamiento de corte de energía en caso de mantenimiento.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Adibidez, fusibleez, katigamendu mekanikoz edo eskuz ixteko balbulen bidez. Por ejemplo, mediante fusibles, enclavamiento mecánico o válvulas de paso de cierre manual.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

katigamendu > enclavamiento (11 testuinguru)
eu testuak es testuak
3.61 irudia. Lan-posizioko katigamendua duen eta elementu pneumatikoz muntatutako aldizkako aitzinamendu zirkularreko unitatearen printzipioa. Figura 3.61. Principio de una unidad de avance circular intermitente con enclavamiento en la posición de trabajo, montada con elementos neumaticos.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

Hurrengo urratsa eman aurretik, katigamendu-zilindroa atzerantz bidaliko da bere pausaguneko posiziora. Antes de efectuar el siguiente paso, se manda el cilindro de enclavamiento atrás a su posición de reposo.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

Katigamendua duten zatiketa angeluarreko mekanismoen errepikagarritasuna (dorretxoena, adibidez) Repetibilidad de los mecanismos de división angular con enclavamiento (por ejemplo, torretas)

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Katigamendua: elementu bat maniobra-posizio jakin batean mantentzeko sartzen da Enclavamiento: introducido para mantener una determinada posición de maniobra de un elemento

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

Neurketak katigamenduaren posizio bakoitzerako egin behar dira. Las mediciones deben hacerse para cada una de las posiciones de enclavamiento.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Higidura guztiak abiadura uniformearekin egin behar dira, katigamendu eta deskatigamendu bakoitzean etengabeko indar bat aplikatuz. Todos los movimientos deben efectuarse con una velocidad uniforme, y ejerciendo una fuerza constante en cada enclavamiento y desenclavamiento.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Kontaktu-bloke batez edo gehiagoz, eragintza-mekanismo batez eta katigamendu-sistema batez egiten dira. Se construyen de uno o más bloques de contactos, un mecanismo de accionamiento y un sistema de enclavamiento.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Katigamendua duen orratz-hautatzailea. Selector de manecilla con enclavamiento.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

mandrilaren gorputzarekin kontaktuan dagoen zati konikoak 10º-ko inklinazioa du, katigamendua saihesteko. la parte cónica que contacta con el cuerpo del torneador tiene 10º de inclinación para evitar el enclavamiento.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Fabrikazio-premiagatik inklinazioa 6º-ra murrizten denean, katigamendua sortzen da, eta gailu bat behar izaten da matxarda ateratzeko, Cuando por necesidad de fabricación se reduce la inclinación a 6º se produce el enclavamiento, siendo necesario prever un dispositivo de extracción de la pinza,

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea