deslumbramiento

1
itsualdi > deslumbramiento (9 testuinguru)
eu testuak es testuak
Oso argi bizi batek gure ikuseremuan eragiten badu, oso argitasun biziaren sentsazioa eragiten digu (luminantzia handia), eta horri itsualdi deritzogu. Si una luz muy viva incide en nuestro campo visual, produce una sensación de claridad muy intensa (alta luminancia), a la cual denominamos deslumbramiento.

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak

Itsualdia Deslumbramiento

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak

Gida-baimena ateratzeko, egiten al dute itsualdi-probarik? Cuando te vas a sacar el carnet de conducir, ¿te realizan alguna prueba de deslumbramiento?

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak

Hainbat kontzeptu datozkigu burura autoan gaudenean: iluntasuna, argiztapena, itsualdia, etab. Conceptos tales como oscuridad, luz, iluminación, deslumbramiento, etc., nos vienen a la cabeza en el momento de circular en un automóvil.

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak

2.6 irudia. Zuzeneko itsualdia. Figura 2.6. Deslumbramiento directo.

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak

Itsualdi erlatiboaz hitz egiten da ingurunearen eta argi-iturriaren arteko kontrasteak eragiten duenean. Se habla de deslumbramiento relativo cuando influye el contraste entre el entorno y la fuente de luz.

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak

Itsualdia begi bakoitzaren sentikortasunaren araberakoa da, eta, beraz, norbanako bakoitzari modu batera eragingo dio; sentikortasun hori faktore batzuen mende dago, adibidez, nola moldatzen eta egokitzen den begia argiztapenaren baldintzetara. El deslumbramiento depende de la sensibilidad particular de cada ojo, y por lo tanto cada persona lo acusará de forma diferente; esta sensibilidad depende de factores como acomodación y adaptación del ojo a las condiciones de la iluminación.

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak

? 5. Zerk eragiten du itsualdia? ? 5. ¿A qué es debido el deslumbramiento?

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak

Erraboil-itxurako anpoilan itsualdien kontrako zerrenda bat sartu da berriki, eta horrek argi-sortaren bereizmena indartzen du, itsualdiak ekiditeko. Recientemente se ha incorporado a la ampolla en forma de bulbo, una franja antideslumbramiento que refuerza la definición del haz de luz para evitar efectos de deslumbramiento.

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak