decibelio

1
dezibel > decibelio (7 testuinguru)
eu testuak es testuak
Dezibela hau da: El decibelio es:

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

KONTUAN HARTZEN DIREN DEZIBELAK DECIBELIOS CONSIDERADOS

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Dezibelak Decibelios

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Taula horretan, hainbat soinuk eta zaratak igortzen dituzten dezibelak ikus daitezke. En la siguiente tabla se muestran los decibelios que emiten diferentes sonidos y ruidos.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Giza belarriak konpentsatzen dituen zaratak balio-eskalatan neurtzen dira, eta intentsitate-unitatea dBA, dBB edo dBC da, erabilitako eskalaren arabera; hau da, dezibel konpentsatua. Los ruidos que compensa el oí­do humano se miden en escalas de valores y la unidad de intensidad es el dBA, dBB o dBC, dependiendo de la escala utilizada; es decir, el decibelio compensado.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Presio-intentsitatearen unitateari bel deritzo; baina unitate hori oso handia denez, azpimultiplo bat erabiliko dugu, hau da, dezibela (dB), belaren hamarrena, alegia. A la unidad de intensidad de presión sonora se le llama belio; pero como esta unidad es muy grande, empleamos un submúltiplo que es el decibelio (db) y equivale a la décima parte de un belio.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Dezibela: Decibelio:

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan