cortina Bilatu cortina testuinguru gehiagotan

1
gortina > cortina (6 testuinguru)
eu testuak es testuak
Denek babesgailuak eraman ezin dituztenez, egokiena da ekipo horiekin lan egiteko eremuak gortinen edo bestelako elementu batzuen bidez isolatzea. Como no todos pueden llevar los protectores, lo ideal es aislar con cortinas u otros elementos las zonas donde se trabaje con estos equipos.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Soldadura-eremuek ere isolatuta egon beharko lukete lantegiko gainerako eremuetatik, suaren aurkako eta soldadurako erradiazioak igarotzearen aurkako erresistentzia duten gortinez. Las zonas de soldadura también deberían estar aisladas de las demás zonas del taller mediante cortinas igní­fugas y resistentes al paso de las radiaciones procedentes de la soldadura.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Soldadura-postuetan gortinak erabiltzea, soldatzen ari ez direnek erradiazioen aurka babestu behar izatea saihesten dutelako. Usar cortinas en los puestos de soldadura, ya que evitan que los que no estén soldando tengan que protegerse contra las radiaciones.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Babes kolektiboko adibide bat dira suaren aurkako kabinak eta soldadurak botatako erradiazio ez-ionizatzaileen aurkakoak; gortina horiek soldatzaileen languneetan daude kokatuta eta, soldadurako langilea babesten ez badute ere, lanpostutik hurbil dauden langileak babesten dituzte. Un ejemplo de protección colectiva son las cabinas igní­fugas y contra radiaciones no ionizantes emitidas por la soldadura; estas cortinas están situadas en los puestos de trabajo de los soldadores y, aunque no protegen al operario de soldadura, sí­ resguardan a los trabajadores cercanos a este puesto de trabajo.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Hori babes kolektiboko neurriak hartuz lor daiteke; adibidez, soldaduraren erradiazio kaltegarriei igarotzen uzten ez dieten suaren aurkako gortinak. Esto se puede conseguir estableciendo protecciones colectivas, como cortinas igní­fugas que no dejen pasar las radiaciones nocivas de la soldadura.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Langileak eta gainerako pertsonak babestu behar dira; bestela, beharrezko neurriak hartuko dira, soldadurarako gortinak adibidez. Se deben proteger a trabajadores y terceros; en caso contrario, se adoptarán las medidas necesarias, como el ejemplo de las cortinas de soldadura.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan