contador binario

1
kontagailu bitar > contador binario (2 testuinguru)
eu testuak es testuak
2.1 atalean aztertutako kontagailuek 10 arte (74160 hamarkada-kontagailua) edo 15 arte (74163 kontagailu bitarra) zenbatu dezakete. Adibidez, 256 arte zenbatu beharko balitz, 16 moduluko bi kontagailu (0dtik 15d arte) bitar beharko genituzke. Los contadores analizados en el apartado 2.1, pueden contar hasta 10 (contador de décadas, 74160) o hasta 15 (contador binario, 74163). Si fuese necesario contar, por ejemplo hasta 256, se necesitarían dos contadores binarios módulo 16 (desde 0d hasta 15d).

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Zirkuituak kontagailu bitar gisa funtzionatzen du 0dtik 15dra. Zenbaketa amaierara iristen denean (1111), berriz ere zenbaketa-sekuentzia hasten da. El circuito funciona como un contador binario, desde 0d hasta 15d; cuando llega al final de cuenta (1111) comienza la secuencia de cuenta de nuevo.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria