constructor Bilatu constructor testuinguru gehiagotan

1
eraikitzaile > constructor (1 testuinguru)
eu testuak es testuak
Zuzendariak eta eraikitzaile orokorrak edo, hala dagokionean, erantzule partzialek liburua sinatuko dute, eta haren edukia jakintzat joko dute (ikus goiko eskema). Esta y el constructor general o, en su caso, los responsables parciales firmarán en el Libro, dándose por enterados de su contenido (ver esquema superior).

Materiala: Proiektuak