columpio

1
Atseden hartzeko kulunka bat.
Atseden hartzeko kulunka bat.
kulunka > columpio (4 testuinguru)
eu testuak es testuak
Hirunaka, jo haur-parke batera, eta begiratu adin desberdinetako haurrek nola jolasten duten eta parkeko elementuak (kulunkak, hesiak, eserlekuak eta abar) nola erabiltzen dituzten. En grupos de tres personas acudid a un parque infantil, allí­ debéis observar cómo juegan los niños de diferentes edades y qué uso hacen de los diferentes elementos (columpios, verjas, bancos, etc.).

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

Zaindu haurrak kulunketatik gertu pasatzen direnean. Vigilar cuando pasen cerca de los columpios.

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

Ikastetxeek, ludotekek, jolas-eremuek, familia-eremuek eta jolas-ekipamenduek (txirristek, kulunkek eta abarrek) indarrean dauden lege-baldintzak bete behar dituzte. Los centros educativos, ludotecas, espacios de juego, espacios familiares, los equipamientos lúdicos (toboganes, columpios, etc.) han de cumplir los requisitos legales vigentes.

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

Babestu kulunkak hesi bidez. Los columpios han de estar protegidos con vallas.

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

zabu > columpio (4 testuinguru)
eu testuak es testuak
I Mugitzen diren jolasteko elementuek, zabuek adibidez, segurtasun-area seinalizatua eta hesitua izango dute. I Los elementos de juego que conlleven movimientos, como los columpios, dispondrán de un área de seguridad señalizada y vallada.

Materiala: Jolasaren metodologia

> Txirristak, zabuak, eraztunak, trapezioak, sokak eta euskarrietan muntatutako antzeko jostailuak. e Toboganes, columpios en suspensión, anillas, trapecios, cuerdas y juguetes análogos montados sobre soportes.

Materiala: Jolasaren metodologia

Haur erromatarrak armekin eta miniaturazko soldaduekin jolasten ziren, batez ere; grekoek, aldiz, buztinezko panpina artikulatuak, kanikak eta kurkuluxak zituzten, mugimendu mekanikoko objektuak, mahai-jokoak, zabuak eta, bitxia bada ere, etxeko ontziteria eta tresneria txikiak. Mientras los niños romanos jugaban sobre todo con armas y soldados en miniatura, los griegos tenían muñecas de arcilla articuladas, canicas y tabas, objetos con ciertos movimientos mecánicos, juegos de azar, columpios y curiosamente pequeñas vajillas y utensilios de casa.

Materiala: Jolasaren metodologia

zabuak, txirristak, lurra edo belarra duten guneak, etab. Beharrezkoak izango dira haurra pozik uzteko. los columpios, toboganes, espacios con tierra, con césped, etc., serán necesarios para la satisfacción del niño.

Materiala: Jolasaren metodologia