clientela

1
bezeroak > clientela (5 testuinguru)
eu testuak es testuak
c)izotzezko hotelez gain, beste era bateko hotelak ere agertzen ari dira, oso berritzaileak, erosahalmen handiko bezero gero eta esperientziadunagoa eta zorrotzagoa helburu dutenak: itsaspeko hotelak. c)Además de los hoteles de hielo, están apareciendo otro tipo de hoteles también muy novedosos cuyo objetivo es dirigirse a una clientela cada vez más experimentada y exigente con un alto poder adquisitivo; son los hoteles submarinos.

Materiala: Turismo-merkatuen egitura

f)Beste bidaia-agentziak ordezkatzea, haien kontura eta haien izenean, aurrez aipatutako edozein turismo-zerbitzu emateko bere bezeroei. f)La representación de otras agencias de viajes con la finalidad de prestar a su clientela, por cuenta y en nombre de aquellas, cualesquiera de los anteriores servicios turí­sticos enumerados anteriormente.

Materiala: Turismo-merkatuen egitura

Zerbitzu hau tradizioz erosahalmen handiko edo oso handiko bezeroei bideratuta zegoen; baina, gurutzaldi tradizionalekin gertatu den modura, merkatu egin da, eta, gaur egun, gizartearen parte handi batek erabil dezake. Este servicio había sido tradicionalmente destinado a una clientela de un poder adquisitivo alto o muy alto, pero al igual que los cruceros tradicionales, han sufrido un proceso de abaratamiento que permite acceder actualmente a su disfrute a gran parte de la sociedad.

Materiala: Turismo-merkatuen egitura

Bezeroei buruzko informazio asko badute —hau da, haien bilakaeraren, egungo egoeraren eta aurreikuspenen arabera gerora izango duten bilakaeraren berri badute—, erakundean hartutako estrategiek, ziurrenik, arrakasta handiagoa izango dute. Si estos disponen de una gran cantidad de información de su clientela, esto es, de su evolución, situación actual y previsible evolución, es probable que tengan más éxito las estrategias adoptadas en la organización.

Materiala: Turismo-merkatuen egitura

Haren balioa zein den baldin badakigu, gure bezeroek prezio-aldaketaren aurrean zer erreakzio izango duten baliozta dezakegu. Si conocemos su valor, podemos estimar cuál será la reacción de nuestra clientela ante una variación del precio.

Materiala: Turismo-merkatuen egitura

bezero > clientela (6 testuinguru)
eu testuak es testuak
Batzuetan, ile-apaindegiaren tamaina, eta halaber eskaintzen diTUen zerbitzuak eta bezeroen etorrera edo fideltasuna, kokapenaren araberakoak izan daitezke. A veces, las dimensiones del salón así­ como los servicios prestados y la afluencia o fidelidad de la clientela, puede estar en función de la ubicación.

Materiala: Ile-apainketa. Zuzendaritza tekniko

Bezeroak nahiko fidelak izaten dira. La clientela suele ser bastante fiel.

Materiala: Ile-apainketa. Zuzendaritza tekniko

Lokal horietan ere eragiketa guztiak egin daitezke eta bezeroak nahiko fidelak izaten dira. En ellos se pueden realizar todas las operaciones y la clientela también suele ser bastante fiel.

Materiala: Ile-apainketa. Zuzendaritza tekniko

Ile-apaindegiaren tamaina, eta baita bezeroak ere, askotarikoak dira. Las dimensiones del salón, así­ como la clientela, son muy variadas.

Materiala: Ile-apainketa. Zuzendaritza tekniko

Horren araberakoa izango da gehien eskatzen den zerbitzu-mota, bezeroa, bisiten maiztasuna, prezioak eta lokalaren dekorazioak inguruarekiko duen koherentzia. De ello dependerá el tipo de servicio más demandado, la clientela, al asiduidad de las visitas, los precios y la coherencia de la decoración del salón con respecto a su entorno.

Materiala: Ile-apainketa. Zuzendaritza tekniko

Erakarri nahi den bezero-mota: El tipo de clientela que quiera atraer:

Materiala: Ile-apainketa. Zuzendaritza tekniko