chequeo

1
azterketa > chequeo (17 testuinguru)
eu testuak es testuak
Errore-kontrolerako azterketak. Chequeos de control de error.

Materiala: Industria komunikazioak

Manchester kodearen, tramaren luzeraren eta paritatearen azterketa. Chequeo de código Manchester, de longitud de trama y de paridad.

Materiala: Industria komunikazioak

c) Azterketarako errutina multzoa. c) Un conjunto de rutinas de chequeo.

Materiala: Informatika-ekipoen eta -sistemen arkitektura

memoriaren azterketari buruzko informazioa ematen duen soinua aktibatzen edo desaktibatzen du. Activa o desactiva el sonido que informa sobre el chequeo de la memoria.

Materiala: Informatika-ekipoen eta -sistemen arkitektura

memoriaren paritatearen bitaren azterketa gaitzen edo desgaitzen du (halakorik badu). Habilita o inhabilita el chequeo del bit de paridad de la memoria (en caso de tenerlo).

Materiala: Informatika-ekipoen eta -sistemen arkitektura

eremu horrek koprozesadore matematikoaren azterketa gaitzen du. Este campo habilita el chequeo del coprocesador matemático.

Materiala: Informatika-ekipoen eta -sistemen arkitektura

memoriaren azterketa gaitzen edo desgaitzen du 640 kB-ko mugatik haratago (zabaldua). Habilita o inhabilita el chequeo de la memoria por encima del lí­mite de los 640 Kbytes (extendida).

Materiala: Informatika-ekipoen eta -sistemen arkitektura

Akatsa eman al du azterketa-prozesuan? ¿Da error en el .chequeo?

Materiala: Informatika-ekipoen eta -sistemen arkitektura

Eta, beraz, matxurarik badago, puntu horretatik aurrerako guztia aztertu behar dugu: sistema eragilearen karga, memoria-azterketa, teklatua eta abar, adibidez. Por tanto, en caso de avería, se mirará todo lo posterior a este punto, por ejemplo, en la carga del sistema operativo, en el chequeo de memoria, en teclado, etc.

Materiala: Ekipo mikroinformatikoak eta telekomunikabide-terminalak

Akatsa hardwarekoa dela ikusi badugu, zer osagaik huts egiten duen jakin behar dugu; horretarako, laguntza handia ematen digute hasierako azterketa egin ondoren plaka nagusiaren BIOSak pantailan agertarazten dituen mezuek. Si se llega a la conclusión de que el fallo es hardware, hemos de determinar el elemento que ha fallado; para ello tenemos una gran ayuda en los mensajes que nos da en pantalla la BIOS de la placa base después de hacer el chequeo de inicio.

Materiala: Ekipo mikroinformatikoak eta telekomunikabide-terminalak