carga axial

1
karga axial > carga axial (9 testuinguru)
eu testuak es testuak
Karga axialetarako errodamenduak. Rodamientos para cargas axiales.

Materiala: Muntaia- eta mantentze-lan mekanikoak

Karga axial eta erradialetarako errodamenduak. Rodamientos para cargas axiales y radiales.

Materiala: Muntaia- eta mantentze-lan mekanikoak

Karga axialak ardatzaren luzetarako norabidean jarduten dute. Las cargas axiales actúan en el sentido longitudinal del eje.

Materiala: Muntaia- eta mantentze-lan mekanikoak

Eragozpen bat dute: ez dute balio karga axialak jasateko, txikiak izanda ere. Presentan el inconveniente de no absorber cargas axiales, aunque sean poco elevadas.

Materiala: Muntaia- eta mantentze-lan mekanikoak

Arrabol konikoak dituen errodamendu bakar bat instalatzen denean, karga axialak norabide batean baino ez ditu jasango (15. irudia). Cuando se instala un único rodamiento de rodillos cónicos solamente soportará cargas axiales en una sola dirección (fig. 15).

Materiala: Muntaia- eta mantentze-lan mekanikoak

Efektu bakunekoak (19. eta 20. irudiak): karga axialak norabide bakarrean baino ezin dituzte jasan. De simple efecto (fig.19 y 20): solamente son capaces de soportar cargas axiales en una dirección.

Materiala: Muntaia- eta mantentze-lan mekanikoak

Efektu bikoitzekoa (21. irudia): karga axialak bi norabideetan jasan ditzakete. De doble efecto (fig. 21): pueden soportar cargas axiales en ambas direcciones.

Materiala: Muntaia- eta mantentze-lan mekanikoak

Osaera hori dela eta, norabide bakarrean jasan ditzakete karga axialak, baina karga handiak onartzen dituzte. Debido a su constitución, son capaces de soportar cargas axiales en una sola dirección, pero de una magnitud elevada.

Materiala: Muntaia- eta mantentze-lan mekanikoak

Axialak: esfortzu erradialez gainera, karga axialak ere jasan ditzakete, hau da, erradioarekiko perpendikularrak direnak. Axiales: son capaces de soportar, además de esfuerzos radiales, cargas axiales, es decir, perpendiculares al radio.

Materiala: Muntaia- eta mantentze-lan mekanikoak

karga axial > carga axial (5 testuinguru)
eu testuak es testuak
4.3 irudia. Unitate birakari oleopneumatiko baten biraketa-momentua p lan-presioaren eta Fax karga axialaren funtzioan (enboloaren diametroa = 70 mm; pinoiaren diametroa = 33 mm; karga axial onargarri maximoa 500 kp). Figura 4.3. Momento de giro en función de la presión de trabajo p y la carga axial Fax de una unidad rotativa oleoneumática (diámetro de émbolo = 70 mm; diametro del piñón = 33 mm: carga axial máxima admisible 500 kp).

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

4.3 irudian erakusten da horrelako biraketa-unitate jakin baten kasuan (zulaketarako erresistentzia) izango dugun biraketa-momentuaren balioa, lan-presioaren eta karga axialaren funtzioan [12]. En la figura 4.3 está indicado el momento de giro en función de la presión de trabajo y de la carga axial para una determinada unidad de giro de este tipo (resistencia de taladro) [12].

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

Errodamendu erradialarekin batera, karga axialetarako bolak (2) eta (3) dituzten eta aurrez malguki bidez Errodamendu erradialarekin batera, kargatuta dauden bi errodamendu muntatzen dira. Errodamendu horiek lasaiera axiala desagerrarazten dute. Junto al rodamiento radial suelen montarse dos rodamientos de bolas (2) y (3) para cargas axiales, precargados por medio de muelles, que eliminan el juego axial.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Izaera eszentrikoko karga axialak, P? erreakzioak eta p"1 eta p"2 erreakzio erradialek indargabetuak. Cargas axiales de naturaleza excéntrica, contrarrestadas por la reacciónP?y por las reacciones radiales p"1yp"2.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Errodamendu erradialarekin batera, karga axialetarako bolak (2) eta (3) dituzten eta aurrez malguki bidez Errodamendu erradialarekin batera, kargatuta dauden bi errodamendu muntatzen dira. Errodamendu horiek lasaiera axiala desagerrarazten dute. Junto al rodamiento radial suelen montarse dos rodamientos de bolas (2) y (3) para cargas axiales, precar-gados por medio de muelles, que eliminan el juego axial.

Materiala: Mekanizazio bidezko Produkzioa