bajante

1
beheragune > bajante (2 testuinguru)
eu testuak es testuak
Horretarako, beheragune horrek ezarritako ukondoaren arabera, berunean jarri beharko dugu trenkada, eta kontuan hartu beharko dugu adreiluek sartu egin behar dutela. Para ello se tendrá que sacar el plomo al que el codo de la bajante nos restringe, siendo conscientes de que tienen que entrar los ladrillos.

Materiala: Igeltserotza

eta, ibilbidean beheraguneren bat edo antzekoren bat egonez gero, trenkadaren atzean ezkutatuta geratu beharko du irregulartasun horrek. Debiendo quedar oculto, siempre que se tope con alguna bajante o similar, tras el tabique.

Materiala: Igeltserotza

zorroten > bajante (4 testuinguru)
eu testuak es testuak
Horrelako estalkietan jardutea justifikatua dago haizearen eraginez estaldura desagertu edo mugitu denean, euri-ura barnealdera iragazi denean, erreten eta zorrotenak egoera txarrean daudenean eta abar. La actuación en este tipo de cubierta se justifica cuando por efecto del viento ha desaparecido o se ha movido la cubrición, filtraciones de agua de lluvia al interior, mal estado de canalones y bajantes, etc.

Materiala: Eraikinaren estalkia

Estaldura mota horretan, kontuan hartu behar diren puntu bereziak (estalkiaren diseinua tradizionala bada, betiere) honako hauek dira: nabak, bizkarrak, argizuloak, erretenak, zorrotenak, paramentu bertikalekiko elkarguneak eta abar. En este tipo de cubrición los puntos singulares a considerar, siempre y cuando el diseño de la cubierta sea tradicional, son las limahoyas, limatesas, claraboyas, canalones, bajantes, encuentros con paramentos verticales, etc.

Materiala: Eraikinaren estalkia

Erretenak, hustubide-buzoiak eta zorrotenak fabrikatzaileek diseinatutako elementu aurrefabrikatuak dira, instalatzeko gomendioekin. Los canalones, buzones de desagüe y bajantes son elementos prefabricados diseñados por fabricantes, con las recomendaciones de instalación.

Materiala: Eraikinaren estalkia

I+Gko programek lehengai berriak eta ezaugarri eta propietate ezin hobeak dituzten diseinuak (esate baterako, EPDMa edo Goma Dutral) garatu dituzte; horiek ahalbidetzen dute asfaltoa eta aldatutako deribatuak irenstea, iragazgaizte euskarriaren, galdaratxoaren eta xaflaren arteko lotura estua ahalbidetuz, zinkezko, berunezko, plastikozko eta antzeko materialezko Los programas de I+D han desarrollado nuevas materias primas y diseños con excelentes caracterí­sticas y propiedades, como es el EPDM o Goma Dutral, que permite la absorción de asfalto y derivados modificados, permitiendo una unión í­ntima entre el soporte-caldereta-lámina de impermeabilización, olvidándose de problemas como los ya conocidos con desagües de cinc, plomo, plásti

Materiala: Eraikinaren estalkia

2
erreten > bajante (4 testuinguru)
eu testuak es testuak
Euri-uren erretenaren gasen eta usain txarren itzulera ezabatzen du. Elimina el retorno de gases y malos olores de la bajante de agua de lluvia.

Materiala: Eraikinaren estalkia

Gasaren itzulera eta usain txarrak ezerezten ditu euri-erretenetan. Elimina el retorno del gas y malos olores en las bajantes pluviales.

Materiala: Eraikinaren estalkia

Euri-uren erretenaren gasen eta usain txarren itzulera ezabatzen du. Elimina el retorno de gases y los malos olores de la bajante de agua de lluvia.

Materiala: Eraikinaren estalkia

Gasaren itzulera eta usain txarrak ezerezten ditu euri-erretenetan. Elimina el retorno del gas y los malos olores en las bajantes pluviales.

Materiala: Eraikinaren estalkia